Прикольный текст для вк


Статусы оригинальным шрифтом

 • ϯαк ×σчεϯcя ϯεбя кρεпкσ σбняϯь, α нε cмσϯρεϯь нα ϯвσú «σнԉαúн»
 • С̷и̷д̷я н̷а к̷а̷р̷у̷с̷е̷л̷и, д̷а̷л̷е̷к̷о н̷е у̷е̷д̷е̷ш̷ь. Н̷и̷ч̷е̷г̷о н̷е м̷е̷н̷я̷я, л̷у̷ч̷ш̷е н̷е з̷а̷ж̷и̷в̷е̷ш̷ь.
 • Я nøkàжy тēбê køçмøç в øдnø kåçåñúē
 • В๏๏ϭще-т๏ я ч€л๏β€Ќ н€ Ќ๏нȹлúЌŤнӹú, н๏ лყчώ€ ʍ€ня н€ беȼúŤь.
 • εcԉú пapню дεúcтвúтεԉьнǾ н¥ӂнa дεв¥ωĸa, тǾ Ǿн гǾpӹ cвεpнεт, чтǾбӹ ĸaӂдӹú дεнь вúдεть εẸ ¥ԉӹбĸ¥ ú cԉӹωaть εẸ cмεჯ. ǾcтaԉьнǾε – п¥cтӹε cԉǾвa.
 • ✰Я δγgγ ρяgσм с τσδσů gσ пσслеgнегσ взgσхα…Кσгgα τеδе ραgσсτнσ u кσгgα τеδе плσхσ…✰
  Жúƺнь n๏лнą nρúЌлюч€нúú – эŤ๏ я βąʍ, ЌąЌ ӂ๏ną г๏β๏ρю.
 • — Ŧᖆҗҿሉ০ җนτ৮, ᶄ০г∂å τӹ թҿβਮนβåᖆ นςτҿթนԿᶄå
 • Я͢ ͢во͞т͝ ̀зам͡ети͝л̵, ̸что ̴е͠сли н̧е с͡мо͘тре̨т̛ь͟ те͞л̡е́виз̵ор и̷ не́ ́общат̷ься ̕с̀ н̕еприят̴н͘ы͠ми ̵людь͜ми̷, т͡о в͢ при̕н̀ц̢и̸п́е̡,̧ ж̢изн́ь п͘р̀е̨к͠р͝а͡с͜на!
 • Ոẏςть ςẏдьҕã ዙҿ ςпթãвҿдሉนвã
  Җนзዙь นгթã, นгթãй ҝթãςนвø
 • Ոթนዙцҿςςӹ ዙҿ пሉãԿẏт

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • ℍҿ ʍҿዙяйтҿςь пøд вҝẏςӹ øҕщҿςтвã
 • сᴇгодня-нᴇт вᴘᴇʍᴇни, зᴀвтᴘᴀ нᴇ ҕʏдᴇт сиᴧ, ᴀ посᴧᴇ зᴀвтᴘᴀ-нᴇ ҕʏдᴇт нᴀс. ничᴇго нᴇ откᴧᴀдывᴀйтᴇ-живитᴇ сᴇйчᴀс
 • Ãҕҕøዙҿዙт вթҿʍҿዙዙø ዙҿдøςтẏпҿዙ.Ոøҝã!♤
 • Вςҿ xøтят թøзӹ, ã я xøԿẏ թøʍãшҝน
 • “ᗰዙҿ пሉҿвãть, Կтø вӹ øҕø ʍዙҿ дẏʍãҿтҿ
  я ø вãς вøøҕшҿ ዙҿ дẏʍãю. “
 • Ç ሉюҕนʍӹʍน ዙҿ թãςςтãвãйтҿςь
 • ՈøԿẏвςтвẏй этø ሉҿтø
 • Я пթøςтø тթãԿẏ җนзዙь ዙҿ ዙã тҿx ሉюдҿй
 • своᴇ ҕᴇᴘᴇги чʏжоᴇ нᴇ тᴘогᴀй
 • всᴇʍʏ своᴇ вᴘᴇʍя
 • ?? ??? ?? ?????? ?? ????? ????????? ???? ?? ???? ???????????
 • Вʍҿςтҿ ዙãвςҿгдã
 • нᴀᴘоднᴀя ʍʏдᴘость гᴧᴀсит-ҕыть онᴧᴀйн нᴇ знᴀчит хотᴇть отвᴇтить.
 • Я ሉюҕሉю тøሉьҝø двẏx ሉюдҿй ዙã ςвҿтҿ..Этø ʍøน թøдนтҿሉน
 • Ӄãҝ дøҿдҿшь пนшน
 • Я ዙҿ ሉюҕሉю, ҝøгдã ʍዙҿ ҕøሉьዙø
  Я ሉюҕሉю, ҝøгдã ʍዙҿ пøxẏй!

Статусы в ВК красивым шрифтом

Статусы красивым шрифтом


 • ღКϼɑϛúвӹӿ мԋѻгѻ, ɑ λᏍნԉю я ҭёნяღ
 • ζȧʍɑя ԉɣчшая ηɑра — ፐɑ, ҝѻϯӪϸϫя ԋϫчùнϫеፐϛя ҫ дϼужбы.
 • пõч€ოყ Țმκ ეʌõӂнõ ӂúȚь, пõнúომя, чȚõ Ț€бя н€ ʌюбяȚ…
 • Цβ€Ťӹ для д€βყώЌú – Ť๏ ӂ€ ȼąʍ๏€, чŤ๏ ú н๏ȼЌú для ʍყӂúЌą: ȼнąчąԉą ๏бяƺąŤ€льн๏ нąд๏ n๏нюჯąŤь
 • Т̢ерп̛е̧ть ͟н̴е м̶огу ͝л͞юд́е̢й̡, ͞к̴о̷тор̸ые̢ ̧в̴сп͞оми͜наю̸т ͢об͢о м̷н͝е̴, ли̡шь͜ ̵тогда͘,͝ ̷к̶о̨гда̸ ̧и͟м ͠чт̕о͜-̕т̷о͘ от͡ ̕м̸еня͟ н̕у̧ж̨но. ̀Идите͝ нах̕ер̀,̕ ̢раз вы т̷акие͢!
 • Д๏β€ρя€ώь ȼβ๏€ú ѫ€βყώЌ€? ЌąЌ ʍ๏ӂн๏ β€ρúŤь ч€л๏β€Ќყ, Ќ๏Ť๏ρӹú n๏д ȹ๏Ť๏гρąȹú€ú ȼŤρąώн๏ú n๏дρყгú núώ€Ť “Ќρąȼ๏Ť๏чЌą”
 • – ЌąЌ бӹ βӹ ๏núȼąлú ȼβ๏ю ӂúƺнь β дβყჯ ȼл๏βąჯ?
  – Зą чŤ๏?
 • Со̕ м̧н́о̸й в͠се ͝о͟ч̷е͝н̸ь͞ просто. И̷л̷и вы͘ м͟е͢н̴я лю͝б̴и͡те, ̵и̨л͘и и͠д̡и͜те ̶нафи̵г. Т̛р̧ет͝ь͡его̛ не дан͞о.
 • Ħҿτ ০τਮ০ωҿਮนӥ চҿʓ ςς০թ น ০চน∂. ℭนሉ৮ਮӹҿ ሉ❘o∂น ςς০թᖆτςᖆ, ০চนҗå❘oτςᖆ, ਮ০ ০ςτå❘oτςᖆ βጠҿςτҿ. ℭሉåচӹҿ — นպყτ ʓåጠҿਮყ.
 • ∂ҿβყωҝǻ – ∋Ŧø βøς৮ጠøҿ Կყ∂ø ςβҿŦǻ)))❣
 • Ԋикѻгѫȧ ԋѐ ѻϯηӳϛкɑй ϛвоѐ ζч∆стье❤
 • Н€ ๏ŤЌлąдӹβąú nьянЌყ нą ƺąβŤρą, ą ȼеЌȼ нą ȼŤąρ๏ȼŤь.
 • В ๏Ťн๏ώ€нúяჯ глąβн๏€, чŤ๏бӹ βȼέ бӹл๏ n๏ȹúг! Нúч€г๏ н€ ๏ӂúдą€ώь, нú β ч€ʍ н€ ρąƺ๏чąρ๏βӹβą€ώьȼя.
 • В ͡ж̕изни͜ ͠е̸ст͠ь̶ два͟ ͘вида̵ деп́рес͜с̵ии̵ ̡- вес̴е̛н͝н̀яя “̴М́е̵ня ͜н̸икт̷о не любит̸” и́ ͞осе̕нн̛яя͠ ̨”Да ҉п͡о͢ш̀ли в̕ы в̧се͞ ́н͞а̸ ̛●●͟●”̧
 • Я пσняϯúя нε úмεю, кαк ӂúϯь пραвúԉьнσ, пσǝϯσмү ӂúвү в cвσε үдσвσԉьcϯвúε.
 •  ͯͭͦ̅̽Д̊͗̎̑̈л̈̑̐яͧ͂̈̾̋ ͛̈͌̏͌͗̈́к̑̋ͤͪ͑͋ͯо̍ͬ̏гͥ̿͒ͩо̿̾-̈̓ͦͬт͂̎̆̋ͨͧо̌ и̽͆́ͫͤ̎ ̑̃ко̄̉͗́̋͂̿б͌ͪ̐̓ͪ̐ͯыл̊̽͂̊̚а̿̆̄ ̃̀̑ͨн̑ͩͯͣ̔евͩ͆еͦ̽ͫͮͥсͧ̓тͬа̋͌̎͒ͨͯ̃.

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • β๏Ť βąʍ ʍ๏ú ȼ๏β€Ť: “нúЌ๏гдą н€ ȼλყώąú нúЌąЌúჯ ȼ๏β€Ť๏β”
 • Н͟ик̛т҉о͘ ͠не ̢ум̡е҉е̢т̕ ͜дел̵ать̵ ̢та͝к бо̀льн̸о̕, ͝к̛а̷к͠ ж̢ен̸щи̛на́, ко̨то̸р҉у͡ю̛ т́ы л̢ю͡биш̸ь͢.
 • Т͡ак̡ в ̡ж͡из̧н͝и̕ м͟ал̢о ҉кр̴ас͝от͏ы̶!
  ̶А̡ ̸тут е͡ще вдоб̡а͘в̷ок ты̶…
 • М́но̨гие лю͠ди сч͟ит̡ают ̵мен̛я͠ злы̵м ́и ̨гру̸б͘ым, и ͞э̛т̶о неп͝ра̵в̡д͞а. Я̀ в̸заи̢мн̷ы̨й ̵и сп͡ра̧ве͠д̶лив̨ы̴й,̨ ͡п͜оэ̸том͟у̛ он͟и ̵получают ̸т͜о отноше͠н̛ѝе, ̀ќоторого ̧з͠аслу̕жива̡ют.

Статусы написанные оригинальным шрифтом

Символы для контакта – кресты, крестики, снежинки, цветочки

✗ ✘ ✕ ✖ х Х ✣ ✤ ✥ ❖ ፠ ። ᠅ ✦ ✧ ҈ ҉
☩ ☦ ☨ ༒ ༓ ✝ † ‡ ✞ ✟ ✙ ✚ ✛ ✜ ✠ ࿇
✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❊ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ≭

Статусы в ВК красивым шрифтом


۞ ☣ ⌘ ⌗ ⋕ ※ ☬ ☫ 〄 ⎉ ⎊ ⎋ ⌑ փ
۩ ☗ ☖ Ⓐ ® © ℗ ™ ⚠ � ¥ £ ₩ $ € ₵ ₠ ₢ ₡ ₱ ₮ ₦ ₳ ☧ ␢ ֆ ␤ ␡ ␛
♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽
◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◬ ◭ ◮ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖◗ ◉⊚ʘ ◈ ▣ ⌼ ⌻ ⌺ ⎄ ⎅ ⍥ ⍢
✆ ☎ ☏ ✈ ℡ ℻
✐ ⌨ ✑ ✒ ✂ ✉ ⎗ ⎘ ⎙ ⎚ ✔ ✓ ⎷ √ ✕ ✖ ✗ ✘ ☐ ☑ ☒ ⊕ ⊗ ⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ □ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
๑ ஐ ॐ ๖ۣۜG இ ഊ ₪₪ § Ѿ Ω Ѽ ఞ ಊ ఎ യ ⅋ ﻸ௵ ௸ ௹ ஹ ૪ ֆ ൠ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ஔ ᘘ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ⇋⇌ ℵ ᕘᕚ
६ ३ १ २ ५ ७ ९ ণ ঐ ঙ ৡ ১ ২ ৩ ৯ ৶ ৸ ઈ ઉ ᖗᖘ ᖙᖚ ૬ ୭ ໂ ໃ ໄ ⌇ܓ ܟ ܢ༼ ༽ Ҩ ҩ ☍☍☍ ᏜᏜᏜ ☌ ☋ ☊ ⎌⌭ ⊶⊷ ⌢ ⌣ ◜◝◞◟◠ ◡ ᴥ ܫ Ϫ ϫ ⊰⊱
∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ⁖ ⁘ ⁙ ⁚⁛ ⁜ ⁝⁞
⌆ ⏀ ⏁ ⏂ ⏃ ⏄ ⏅ ⏆ ⏇ ⏈ ߐ ⎐ ⎑ ⎒ ⍙ ⍚ ⍛ ⍜ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟
√ ∫ ∂ ∑ ⅀ ∏ ☈ − ± × ÷ ≈ ∝ ⌭ ≡ ⎓ ≠ ≤ ≥ ∈ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ⋋⋌ ¬ ∧ ∨ ៹៹ ៷៷ ⍱ ⍲ ⍭ ∃ ∀ ° ′ ″ ‰ ∛ ∜ √ ❛ ❜ ❝ ❞

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • Инь-Янь ☯
 • Пацифика ☮
 • Мерседес ✇
 • СССР ☭
 • Спутник ☄
 • Радиация ☢
 • Штурвал ☸
 • Череп с костями ☠
 • Ислам ☪
 • Звезда Давида ✡
 • Медицина ☤
 • Анкх ☥
 • Кельтский крест ⌖
 • Клевер, трилистник ߷ ☘
 • Паук, паучок ⎃ ⋇
 • Песочные часы ⌛
 • Мишень ⊹ ⊕
 • Знак бесконечности ∞
 • Знак ОМ ॐ

Статусы в ВК красивым шрифтом

Один арабский мудрец сказал:
للأعيان وعدد أعبحت الشعببانية يتم ماعية و تعيينهمللأعياننواب حسب الدستور المعدل عام أصبحت إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني مقسم الى مجلسين واحد للأعيا وعدد أعضاء يبل عين و واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنوات، بينما سنوات، بينما يعين عنتخاباتضو من مجلس الأعيان و ينتخب الباقون من الشعب أيضاً. رئيس الوزراء

A҉N҉G҉E҉L = ҉А҉Н҉Г҉Е҉Л

ღ҉S҉W҉E҉҉ET҉ღ

҉М҉Е҉ГА҉ ҉П҉О҉З҉И҉Т҉ИФ҉Ч҉Е҉К

█▒ █▒ █████▒ ► Пью
█▒ █▒ █▒ ► Курю
████▒ ███▒ ► Матюкаюсь
█▒ █▒ █▒ ► Делаю глупых вещей
█▒ █▒ █████▒ ► Правда всё это Ы =))))

˜”*°★ Я – падающая ҉ З ҉ В ҉ Е ҉ З ҉ Д ҉ А҉ ★°*”˜

(,.-»*♥ Миром правит ЛЮБОВЬ ♥*»-.,)

(♥¤ª“˜¨¨¨¨˜“ª¤(♥¤ª“˜¨¨¨¨˜“ª¤(♥
♥ СПОКОЙНОЙ НОЧИ ♥
(♥¤ª“˜¨¨¨¨˜“ª¤(♥¤ª“˜¨¨¨¨˜“ª¤(♥

╔╗╔═╦╦╦═╗
║╚╣║║║║╩╣
╚═╩═╩═╩═♥

Смайлы рожицы

͡๏̯͡๏ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(●̮̮̃●̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶ (•̪●) d-_-b


Статусы в ВК красивым шрифтом

Квадраты и блоки

❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▄ □ ■ ◙ ▢ ▣ ◘ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▱ ▰ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ◊ ◈ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ░ ▒ ▓ ▌█▉▇▆▅▄▃▂

Треугольники

▲◣◢ ◥▼△▽ ⊿◤◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◬ ◭ ◮

Стрелочки

↔↕←↖↑↗→↘↓↙˿≪«»↨⇦⇧⇨⇩⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊↺↻↰↱↲↳↴↵↶↷←↑→↓➜➝➞➟➡➥➦➨➩➪➯➱➲⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝≤≥≦≧≨≩≪≫≲≳⇜⇝↫↬↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧⇢⇣⇪

Круги и окружности

۝ ∅ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ◐ ◑ ◒ ◓ ⊗ ⊙ ◍ ◖◗ ◉ ⊚ ʘ ⊕ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝

Крестики (закрыть, удалить)

☒ ☓ ✕ ✖ ✗ ✘ ✇ ☣

Кресты, крестики

☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠ † ┿

Сердечки

♡ ღ ❥ ❤ ♥ ❣ ❢ ❦ ❧


Ножницы

✁ ✂ ✃ ✄

Телефоны

✆ ☎ ☏

Галочки (значок найк)

☑ ✓ ✔

™ © ®

Знаки валют

$ € ¥ £ ƒ ₣ ¢ ¤ ฿ ₠ ₡ ₢ ₤

Интегралы

∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳

Математические дроби

⅟ ½ ⅓ ¾ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

Нотные знаки

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø

Карточные масти символами (червы, трефы, бубны, пики)

♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧

Значки сообщений, почты

✉✍✎✏✐✑✒

Статусы в ВК красивым шрифтом


Рука, указательный палец

☚☛☜☝☞☟✌

Шахматные фигуры

♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟

Звездочки

✪★☆✫✬✭✮✯✰⋆✧✩✵✦

Цветы и снежинки

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ✢ ✣ ✤ ❋ ٭ ✱ ✲ ✳ ✴ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ⁂

Значки знаков зодиака

♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓

Цифры в кружочках

⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ⓪➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴

Римские цифры

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ

Смайлики

㋛ ソ ッ ヅ ツ ゾ シ ジ ッ ツ シ ン 〴 ت ☺ ☻ ☹

Перевернутые буквы (латинский и русский алфавиты)

zʎxʍʌnʇsɹbdouɯlʞɾıɥƃɟǝpɔqɐ
ʁєqqıqmmҺцхфʎɯɔduонwvʞиεжǝ6ɹʚgɐ

Заглавные и строчные буквы греческого алфавита

ΑΒΓΔΕΖΗΘΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

Латинские буквы в кружочках

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ


Статусы в ВК красивым шрифтом

Оригинальный шрифт для статусов

 • Мүдρσcϯь – эϯσ үмεнúε úмεϯь людεú ραньωε, чεм σнú пσúмεюϯ вαc.
 • Бρ๏ȼúŤь núŤь β ŤąЌ๏€ ȼл๏ӂн๏€ для ȼŤρąнӹ βρ€ʍя – эŤ๏ n๏дл๏ ú н€ nąŤρú๏Ťúчн๏!
 • Ж€нщúнӹ нąʍн๏г๏ ყʍн€€ ʍყӂчúн, úнąч€ ƺą ȼ€Ќȼ nлąŤúлú бӹ ๏нú.
 • — є¢ԉü пσɥÿв¢ϯвÿєωь ¢єбя σдüнσкσü, пρσ¢ϯσ в¢пσмнü, ɥϯσ я ԉюбԉю ϯєбя…
 • ХąρąЌŤ€ρ ყ ʍ€ня Ťяӂέλӹú, βȼέ n๏Ť๏ʍყ, чŤ๏ ƺ๏λ๏Ť๏ú.
 • σ†მάიά ნы βεયમσς†ь, ჳά ოσю ς †σδσũ ნεςķσમεયમσς†ь.
 • С͏е͝г͏одн͏я͟ ͠наше̛л у себя͘ седо͝й͡ в͟ол͠о͘с. Т̨е͏пер̢ь̕ ̡с̕и͏жу̡ ̡и͢ дум̷аю: Это͢ ͝ж̕ ͘как͏а͢я̀ ̸св҉о̴лоч̧ь̡ ͏м́е͢ня т̢а͝к̕ расс͜т͟р͟ои͞л͜а ҉?
 • ६ςሉน թåʓሉ❘oচนሉ,τ০ ςᶄåҗน ሉყԿωҿ ςҿӥԿåς

 • Ќ๏г๏ ჯ๏чყ я ๏ȼчąȼŤλúβúŤь, Ť๏ʍყ ყӂ€ ȼnąȼ€нья н€Ť.
 • Ох, нε нραвяϯcя мнε вcε ǝϯú ραӟгσвσρӹ пρσ үвεлúчεнúε пεнcúσннσгσ вσӟραcϯα. Хσϯεлσcь бӹ σϯдσхнүϯь εщε пρú ӂúӟнú!
 • СЌ๏λьЌ๏ ӂąбყ н€ ц€λყú, βȼ€ ρąβн๏ цąρ€βн๏ú н€ ȼŤąн€Ť.
 • О͘дн͘а̨жды я ку͞п̴и̧л̡а҉ с̵е҉бе̸ ͝ц̛в̶етов̵. П͟ри̡д̨ут͜, д̨у̵м̨аю,͡ подр̨уг҉и̡, ̕сп̷р͘ос͜ят̶,҉ ́о̸тк͢уда҉,̧ ͏а я̕ загадочн̡о у̧л̛ы̶бн͘усь̨.͝.́.̷ ̴П̷ри҉хо͘ди͢т̸ подр̡у̛га:͠ “̕О! Ц̶вет̡ов͝ с͟еб͝е̵ ͘к̕уп̧ил̢а̷?̡”
 • ЭŤ๏ ρąньώ€ бӹлą эЌȼnлყąŤąцúя ч€л๏β€Ќą ч€л๏β€Ќ๏ʍ. ȼ€úчąȼ чąщ€ βȼŤρ€чą€Ťȼя эЌȼnлყąŤąцúя ч€л๏β€Ќą ӂ€нщúн๏ú.
 • Я, ЌąЌ ú βӹ nρ๏ȼŤ๏ú ú ȼЌρ๏ʍнӹú, н๏ Ť๏λьЌ๏ λყчώ€ β Ťӹщყ ρąƺ.
 • Про́шу́ ̸н̴е̸ до͢ба͡в̡лят̢ь͝с̕я ко͜ ҉мне̕ ̴тех̀,͢ у ̛к̧ого͡ ̢в ̀н͠ик̕е тис͏н͠ена̧я͢ зо͜ло̸т̕о͡м͝ н̛а́дп͘ись͝ V͏IP. Я̸ ͠чуть̡ ниже̷ по͡ ̢уров́н͟ю͢, ̧бою͡сь͞, ̕мы н̵е ̸на̸йде͝м об̷щи̸й ̷язык͡… ҉Я эт̷о ̶самое…̨ ̸к̷о̵мп͞л͜ек̵сую̧.҉
 • ԈюნӪɮь-эፐо κӪгдȧ нѐсϻѻтϼя ԋɋ ϸ∆ϛζϯѻянüѐ, ϯы дѻɮеряѐшь любимѻʍɤ челѻɮеӄу
 • Душ͘а ̢про̸си͏т ̶а́н͞ан͡ас̡о́в̡ ̴и́ ш̴а͝м͏па҉нск͡о͜г̵о͟, ̴а̷ ͟о͞рг͏ан͡из͠м т͠рѐб͠уе̷т в̡о̀д̴ки͞!
 • Х͘о͜р͟ош̶и͟й,̢ ̛д͏орог̕ой̷ ͟парф͢ю̷м̀,͢ ̴ка̴к͠ бы напом̡и̵на͏е̴т ̵на̸м,̡ чт̢о̀ ͞день͢ги̴ та͝к͜и͜ п̷ах̶ну҉т̷.͡
 • Мо͟я с҉ов̕е̧с̨т͏ь ҉наст́о͜льк̀о͢ чис̸та͟ и͞ п̶р͝о͠з́р̢ачна, ͘что̧ ее п҉р҉ак͞т͡и͜ч̀ес̢к͜и͜ ͜н̸е ви̧дно͡…
 • В ̨д͟етстве҉ ́я ̕пу͏та͏л с͘л͡о̕ва “б͜а̨нк͏и̧р”́ и ̴”банк̧р͜от̢”, ѝ ̨буд͜у͘чи͠ ̷ма҉л̧еньким,̢ ̕все͞гда ͢ж҉ел̡ал̶ ста͠ть̷ ба̧нк̀р̛о͜т̡о̴м̛… ̢П͢о́-м͝о͞е͟м̸у, ͘звѐзды̢ ̸мен͏я͏ ́услы̸ш̵али͠.͠
 • Ќ๏гдą нą nλąнӹ д€н€г н€Ťყ, ๏нú ȼŤąн๏βяŤȼя ʍ€чŤ๏ú.
 • Р̡усская͝ на͡р̀о͝д̸н̧ая пр̧и́м̛ета͝: ̶чт̶о ̷б͝ы в ми̴р̡е ͞н̨е͠ ͏с̶лу͞ч͠ѝлось, в ͏Ро́с̕с̶ии ̷э̶т̢о ̨пр҉иводи̴т к̡ р̶ост̛у ц̧ен͝..̕.
 • Жен͘щины́ пр͠е̧к̡р͘а͡с̕ны̴е ͏с̕о̧зд͢а̨н̀ия͟. ͠Но͟,͡ н҉е в̕с̷е,҉ ̕кон͝е͞чно̨. Ма͜ло кто.̕ О́ч̧е̡н͜ь͝ ̧мал͟о͘ к̀т̕о. По̛чт͝и никт͝о͜.
 • Н€ нąд๏ д€λąŤь ʍн€ ЌąЌ λყчώ€, ๏ȼŤąβьŤ€ ʍн€ ЌąЌ ჯ๏ρ๏ώ๏.
 • Вȼё βρ๏д€ ȼ βúдყ β ώ๏Ќ๏λąд€, н๏ €ȼλú βнюჯąŤьȼя, Ť๏ н€Ť.
 • Б๏λьώ๏ú Ќρ€дúŤ – λყчώ€€ ȼρ€дȼŤβ๏ б๏ρьбӹ ȼ λúώнúʍ β€ȼ๏ʍ.
 • Су͝дь̶ба,́ ̧она̴, ̧ве͘д҉ь, ̷к̶ак п̢ь̨ян͘а̶я̕ б͢а́б̛а.͝.. ͝т͘о с по̀ц́ел̸у͏ям̸и ле̛зе̵т,͡ а ̨т̸о кол͢е͡нко̸й ̀по͏ ͜я̶й̀ц͟а͟м ̨з͡ае́х͜а̴т҉ь̢ но̕ро͝вит͟…
 • ŤąЌ n๏β€λ๏ȼь ρ๏ӂдέннӹú n๏λƺąŤь βȼ€ʍ ๏бъяȼня€Ť ЌąЌ λ€ŤąŤь.
 • ̀Х̢о̕чу бро̢с҉и̛ть͝ р́а̷б͏о̸т̧у ͘и ͢с̕е͡с͠ть͏ пи̡с̸а͢ть̴ ̢мем͏у̨ар͢ы́.̢ ̛Так͝ую ͞т͏ол͡ст̸ую ̢кни҉г̴у͡ ͟с̢ ̧н̶а҉з̡в̀а̡ни̸ем͜ “Ж̵и̵з̶н̡ь̷ с͢реди͟ ид͜иот̡о̀в”.͞.̨.͟ Д̧у͝ма͢ю͏,͠ ͡что̡ книга б̷уд҉е̸т и̕ме̨т͡ь успех.
 • ͠В̵е̴р͠ят̀ н҉е ̀те̵м̴,͞ ̕кто̷ ̕врет͞, ̸а̛ ͝т́е͘м̢, кто в̸ре̕т у́в̸ер̕е͜нн͜о.

Статусы в ВК красивым шрифтом

Оригинальные статусы красивым шрифтом

 • Не̢ ͢та̛к и да͞л̷ек͞о͠ ̕че͢лове̷к̛ ͞у͟ш͏ёл ̸от̡ об́е̡з̸ь͜яны ́в ход̸е̕ ́э̧в͟о̵л̛юци͠и̕ -́ вс͢ег̶о͢ ͘ли́ш̵ь ̸на̧ д҉л́ин̶у ̧ут҉ра̸ч̕ен͟но̀го͡ х͡вос̧т̸а.͝
 • ̵Со̷ве̧сть не͘ убер͝е̶г͟ае̷т̧ ͞о̷т гр̡ех͟а. О̡н̶а меша͜е̛т̷ ͠по̨л҉у̵чат͝ь ̶у͏д́ов́ольст̨в͝и͏е́.͢
 • П̵оте̶р͢я͘н ́че͠мо͜да͘н ̶с де̸ньга͘м͏и̧.̕ В͞ерн̛ит͡е͢ ͏х͞отя ̸бы͘ ̛деньг͏и.͢.͞.͡
 • Я̧ Ва͜с ͢н̨е҉ з͏на͝ю̷. ̷В̧ы͢ мен̢я не ́зн̧аете.̸..͟ ̕д̶а̴вайт̀е͘ не б̢у͜д̶ем̴ ͠по͠ртить ̷наш͘и̛ идеа͏л̵ь̷н͟ые͏ о̢тно҉шен͟ия̢.̶
 • Р๏ӂд€ннӹú n๏λƺąŤь нą г๏λ๏βყ н€ нąгąдúŤ.
 • У͜ ̸мен̴я̡ в̕опр͟ос̀: отк̵у͠да ͝пош̶л̷о̀ в͝ы̡ражен͜ие ͝”по͠глад̡ит̡ь̢ ̕п͡о̨ г̨ол̷о̵вк̨е”?͏
 • ͑ͯӮс͋̂ͯ͌ͫ̚л͗̆̉ы̂ͪ̋ш̆̒ͮ̎̊а͋ͤ̽̉̅̎в͋̒͌ͩ̉ ̎̊ͦͣͫмͭ̍̋̚̚о̒ͤͭ̏ӣ ͌̽̍̅ж͗̓͛̈͊͗̿е̌ͩ̉̌л̌а͛͑ͦнͣ̊͋̂͗̂иͣ̚яͬ̈́,̂ͭ̔ ͦͫз̒̒͌ͪ̇ͤͤоͦ͂̎л̇ͬот̅̌а̔̈́яͤ͆ͦͦ̊͒ ͫ̂̒̇̚̚рыͯ̓ͮͥ̂б̉͗͊̄ͯͫͣк̅ͣ̈́̽̃̅а ̒ͩ̉͆̑сде͐̔л̃аͪ̎л̋ͦа̊͑̂̔̔̈̈ ͫ̍̋̐̍͊̒в͌́͌и͌̆ͩ̌̚дͩ̾,ͪͦ̽ͯ̿ ӵ́т͗о̃ ͒̽͂сͫ̿д̽́о̎хͣлͮ̔̊ͫͩ̾а̾̈ͨ. ̂
 • К͞уп͞ил ̛м̧ашин̨у ͞в̶ кр̧е̛д̕ит̢,҉ ̨зас̨т҉р͘а͡ховал͜ ̕ж̡и͡зн̡ь. ҉Вз͏я́л͝ ̡и̛п̴о̸т͜е͡к̢у̛,̸ з͡а̴с̴тра̀х͠о͏вал жиз͜нь. Оф̀о̡рм͟и̸л ҉с̢тр́ах͠ов͟ой ̡п̷о̨л͘ис,̛ ͞за͏с̡т͡р͠ах͡о͢вал ̕ж͜ѝз́н̵ь̶. ̀Те́п̢е͢рь я в̵о̢о̸бще̸ бессмертный!͠
 • ̵Е̵сли ͜в̢ы̕ ͞счи͝таѐт̸е̷, ч́то не́у͢д́ач҉но в̛ы͢шл̴и͢ на ф̛о͞т̨огр̶а̕фи̵и̶,̡ то̕ ̀по̕см́о̀тр̵и́те н̧а ̕не̸е̷ ̴ещ͘е̸ ͜раз҉ ͟лет че͢р͡е͏з͢ де͜сят̴ь, ͝и̕ ваш͠е̶ мн͟е͠ние͘ и͘зм̸ени̛тс҉я.
 • Когда͡ м͡не̷ надо́е́с̴т̷ х̵о͜рошо̕ ͝и̶ ве͘с͢ел̡о͠ ж̛ит̕ь,͏ я̸ ж̨еню͝сь ̛ѝ б̢уд̕у̛ ст͜р͞а̀д́а́т̢ь͞ ͏к̡а̴к͡ ̵все ̢н̡о̢рм̢ал̛ь͞ные͝ ̸люд̸и.̷.́.̡
 • Ес̷л͝и̷ ́п̷ох̢м͝елье͡ ̀не͘ ͡лечи̶ть̷ – о͏н͘о у ме̸н͏я п̡р̨ох̛о͢ди̴т ̕за͘ о҉д͟и́н͢ ͘д͠ен͞ь҉. Е̢сли ̛ле̴ч̢ить, то҉ ̧неделю.͏
 • Я ͕̪͙̞́л̗̦̱̦͙̰̣ю̣̼͈̭̼͟б͉͞л̤͕̱͖̗̣͝ю̖̗̟̱̭ ̣̠̻̳͍̱̬͡р̩͇͠ы̩̭͇̖̺͓͡б̥̮͓̗̬͔о̨͈̯к̤͓.̼̝̥͔͈ ̰̻͚̲͓͔О̪н̦и͙̼̻ͅ ͚͓͍̜̰͡п̗̥͍͔̺̼͖р͍͚и̤̹̘́к̻̤̦̮͇̯о͇л̫̖̪͎̟̻͎ь͖͖̭͚͢н̦̜̖̙ы̴ͅе͏͉.͏̭̦̪̖̯ͅ ̜̳̬̣̥О͙͎̞̝͚͕̹н̺̝̼и͇̼̳̦̕ ͚̤͖м͕̻͝о͏̟лч̞̺͉͙а̷̖̮̦͎̦̥т̥ͅ.̫̘͖͡
 • У̷ к͝аж͞д̶ог̧о ч͠ело͞в́ека ͠на̴ ле̢в҉о̛м ͜п͠л͠ече͠ ͜сид̡ит̶ ͡д͡е͡мон͢-̨иск͢уси͘т͟ель̸, ́а ̴на ̸пр͜ав̢о̛м͜ ан̶ге̵л̀-̸х̨ран̷и͠те̵л͡ь.̴ У ̵м͢ен̵я͠ ͜-̵ д͟в͟а ̨напу̕га̴нн̨ы̡х҉ п̛ривид̕е̨ния͠ ̷с͏ ̧с́едым͜и̸, ҉с̧т̢оя̴щ̴им̴и͟ д͟ыб͢о̡м ̴в͜о̢лоса̡ми̴,̀ ко҉т̛оры͘е г͡р̨омк͜о ҉ор͞ут ̶м̧не͜ в о̡б͞а ̴у̷ха͏: ̨«̧Х͘о̶рош, ́ма́т̨ь͏ тво̛ю!»
 • ̑͘Ч̔̀ͬ̏̒ӓͪ̈й̈͌ͬ̊̓ -̐̊ͮͨ̐ ̾͌ͨ̎ͥ̎ͪн̌͂͗̄̚̕е̓̾ͦ̓̓̊ͥ ͩ̈́͆̑͐в̓̊ͭо̡̅̄̃д̈͒͒̎к̆̽̆ͮӑ̐ͧ̈́ͤ:̎ͣ̔͗͗̊̈́ ͋ͪ̒мͭͫͣ̃̔н̨ͮͦ͋̆ͭ͛о̸̂г̓оͦ̿̃ͨͦͧ̈͜ ̨͊̎н̷е̷̅̊ͦͮͭ̄ ͗ͥ̈́͛̎͊в̒̊͊̾̉͡ы̨̍ͤͦп̈́̀͑͋ь̡ͩͩ̒ͤͥ͂̒е̡̋̅͛шͤͫ̀ь̊́.̏ͮ͘.̴͋̀͒̓.̆̔̇͞
 • Мужик͝ов̴ ̀о͡т б͠аб,̛ ͢ба̧б о̡т͡ мужик͡о͠в ҉н͢е͞ ̛о̧т͠л̵и͟чить̛.̸ Опа̴с̡но͟е,͘ ̕су́ка͜,͘ ̧в̢р͘ем̢я͏.͡.͠.͘
 • Н̨̼̖̳е̸̻̳̱̙̭ ͈̤͎̹т̞а̹͚̰̬̭̫к͕̜̠̥ ͈͇̦͘ͅс͇̙̞͓̻̯͇т̣р̭́а͕̜͍͔͈̭͇ш̘͉̭̝̮͚̼е̘̯͈̺̱̫н͙̩̲ ̨͉͍̺̺м̖у̤͚̳ж͓̮̹͡ ̴̗и̵̥͖̯̱̜ͅз к͖͕̬͞ͅо̢͖̭͎̥̞̲̪ма̧̬̘̯͔̪̪н̨̮̻̙͇д̳͞ͅи̜̱̞̦р̬̙͍о͍̹͔̯̦в͇͇̼͝ͅк͜ͅи̼̗̼͖̭͍̝, ̺̞̭̫к҉͍͔̖͓͖а̡͍͕к̩̹̣͔ ̝͕̲̯̥̫͖же̬͈͕̟͚н̵̬̟͙͓͍а̯ ̣̮̮̯̼́с̯̠͖̮̣̖ ̤к̛͎̗̪̲̮̖̭орͅп̟̮̺̞̙̥о̧̩̜̦̬̮̥р̷̳̻̝̳̝а̹т̴̟̜͇̩̝̯̯и͈͟ва̷̭̯͈͉̬̜.̮̖̳̕.̵̭̺͈̭.̫
 • ̷̲̖͉̙̟͇͇У̙̮̰͍̹͇͡т̭̗͕̣͇̩р̻͕̥о̦͚̰͇͜м̲̩͍̬͍͠,͙̟̩͔̠̩̕ ͚̥͎̟̘͈в͏̗̦̳̲ͅм̗̪͓̱̣̹̪͜е̦͖с̠̣̩̼̖͈͕т͙̯̖͙̟̣о̸͕̝ ̳̼͎͎с͍̪͔̙̪̮ͅт̻̗̬̰͢а̷̙̱к̵̙а̤̹̙̖̕н̫а̤̺͕̝͍̺ ̹͈̤̠͚͙͠ч̘̫̝̙̱͈͝а͏͉̣я̠̰,̙̟̩̰͔ ̝̠̱͇̞в̘̩̭͖ы̫͓̥͔̺̕п̖̮̞͖и̵̟̖͇л̧ ̝̺͎̫с̫̼͓т͏͉̺а̼̣̹̝͎̦к̧̦̻̺а̻͉͙̰̯͓̝н̧̥̝͙̙͎͉ ̧͖̥в͈͙̯̩̳̰̺̕о̮̰̭́д͎̲͠ͅки̝̻͎̭.͓͖͉̻̣ ̺͉͇̙̼̟̗Р͎̭̘̪̱̟а͎͔̮̮с̛͖с̨̦͔͖̭̫̺̱е̼̥я̳͜н̶н̬̗͕̖ы̬̻̥̠̲й̲̟̻͉̳̻ ̳к̸̦̮а̩̺͔̝к̢̼о͍̤̪͟й̤̖̟͓͕̯̪-̢̖̠̜ͅт͈͈͇͚̪͈̙о̫͈̗̟ ҉̘̖̜̜̦̣с̛̲̭̫̘͇̹т̘͙̹͇͎̮̬͠а̖̦̺̩̙͔̳л̜̭̪̯̜̩͝.̛͚͉͕̺.͖̺͍.̤̤͓̯̲̰̳
 • О, nρúЌλюч€ньяʍú ƺąnąჯλ๏, ȼnყȼЌąю ӂ๏nყ ȼ n๏β๏дЌą.

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • Е̨сл͠и̡ ҉вы в͡иди̢т̕е̴ ме̨ня…̧ ̡у̨ ̵себя҉ ͞в гос̡тя̛х ̢на с̀т͢ра͘ничке, ͞т͡о͘ ̷н̶е ͘д҉у́м̢айт̕е, ͏чт͏о́ я ̴п̵о ̵д̸е̕л̨у з͟аход̨и̸л…͝ ̸та̸к͜ ̴бе̴з͏ дел͝а̷…̧ шля̀л͝с̢я.̶.̧.̢
 • ̌О͑ͦ͌͛̐̎̀т͝ ͌̀͊̚аͩ̀лͭ̅кͬ͋̃̚о̧ͮͥͦг̉ол̀̐ͭ̍͑̚͏я̇̊̀ ̛о̽̒̏͊͆ͯ̀т̿̋́͋̎ͥ͐͝к͆ͦ̈́҉аз̓̐ͮ͢ат̓̓͏ьс̌яͯ͑̈́̾́ ͭ̚͞н̊͗̄̇̑̿еͫ͐с̨ͣ̋ͤл̡̔̓͋̆о͏жͪ̀͊ͭ͒̐̒͢но̨̉̈̓̅,́͛̐̾̍ͣ ͆̑̄̈́͌ͯс̅̀л̧ͨͥͩͥ̄ͥӧ̵ͧ̓ж͂̿ͦ̏но̉̂̈́̊ͤ͡ ́͆̔̽ͨ̏҉п̵ͥͫо̑ͦ̓н̶̐̄͐ͣ͊̓я̊̿̓͑т҉ь͋,̛̎ͮ̍̏ͮ ̒̋ͪ͏дͯ͗ͧ͋л̽͌̋͊̉ͮ̀яͨͯ̚ ͒̽̊̏ч̃е̊͆г͋̃ͪ͠о̓ͬ̅͘ ̶ͮͣ͒̇̓̌э̌̔ͦ͛ͤ̄̇то̐̎̐ͤ̋͐͞ ̧̓̋ͫ̆̂н̉ͬ̅у͋̃͡ж̡ͤ̍̒̉̚н̌͑̈́̓̽̿̀о͆̽͒̍̆̚.̨ͬ̏ͯ̾ͫͬ.́̽̒.͞
 • Не̕ ͝п͡р̨и̨н̢им̶айт̸е҉ м͘ою̷ веж̀л̶и̷в̴о͜с͡т͜ь за с́ла̨бо̵ст̕ь̸…͝ Сн́ач͜а̴ла я͠,̧ ̡в͜сег͞д̵а ̵о̢т̕но͝ш̧ус͞ь҉ ќо͢ ̷всем ̡х̶о͜рош̀о.͘.. А пото̛м в̷з͢а͡и̶мн́о͞…
 • Та̸р̴ак̧ан͜ы ̴в҉ ͡ѓолов͠е – ̵эт҉о̸ ещ̷е͢ но͝р̀мал̵ь͝н͏о̷.͡.̷. ̴П̴р̸обле͜м͝а̢ – ког̵да ͘и̶х̶ на͠ч͝ина҉ет͟ ́в͢ы̕г̡онят̸ь̀ белочка̧..̀.
 • П̴ри͝б̨л̛и҉ж̸ен̛ѝе͢ дня҉ з̧арпл̨аты͝ я͢ ͢о̕п̕ред̢еля̨ю н́е по͝ ̨кал̛ен͝д̛арю,͠ а п͢о͡ ͢ус̷ил͡ива̕ющ̕ем͠у̸с̡я эх҉у̛ в моем ̀ко҉ш͝е̢ль͠ке̢.̷..
 • В̃ ̋̄̄ͮ̑͒̚͞к̢ͤ̍ͤӓ̃ӂ̓ͭͮ̈́̀̚д̃̂̃̏ͪ̀ом͋̈ ͆̿̀лͯ̕екаͣ̈͞р̄ͮ͋҉с̈́̂̌̉ͯ͏т̋ͣ͝в̒̏ͪ͑ͫ͒еͧͦ̆̑ͯ̇ͮ с́т̵ͦ̊ͪ̎о͏л̆͗̾̉͟ь̉̏̅͒к̌͗ͪ̀͂ͯ͊о̄̊ͭͣ̽̽ ̄̓̕п̵ͬ͂̐ͩ̾̚о͛͠л̸ьͭ͋ͩ͢з͊͢ы̶͗̓ͥͮͯ,̔ ͫ̌̋̄̇͢с̌к͗̄̽оͯ̏́лͤ̏́ь̚кͨͮ͠о̢ ͌̿ͣсͨп̐и̋ͩͣͯ͗̿̆р̸̔ͣͭ͗ͩт͛ͫ̉ͮ͂̍̒͜а̡͊̇ͩ̊̓̄̚.̷͊̂̽͑ͩͧ
 • П͟р̸о҉б̶еж̛к͏и ̵по ут̵рам͠,̶ у̀п̴о̡тр̶е͘блени̨е бе̨з͏о̸п̸асных ̀про̧д҉у͡кт̸ов̨ п̸ита͡ни́я и ͏по͢лны̵й ͏отк̴аз͡ ̴от͏ в̷р͟е̨д͠н́ы͜х ͠пр͟и̛вычек̢ м̶ож̨е́т ͜с͠ущ̷е͞стве͡нно п͘ро̵д̴л̡ить̷ ͢в͢а͠ше͘ б͝есс̶м͘ыс̸л̡е̶н̕но͟е сущ̕е́с͡тво͟ва͝ние̧.̕..́
 • Ч̡то̢ отл͞ича̀ет ̴н̛о͠р͟мал̛ьн̀ых͢ ̷лю̧д͏е̧й о̀т̶ ̀н͠е̡нор̕м͘аль̴ных? ̢Н͝орма͢л̧ьн͠ые у̨ме͜ют́ ͡с҉к͘р̕ыват͘ь̸ сво̨е͜го̸ в̛н͟у͘т̕р͜е̴нн̡его ͢Н̸апо̸л̢ео͢н͏а͡.͏.̀
 • Му҉жики то͜ ͞л̕ад̶но̴ жен̶я̕тся…̕ Чтоб̨ ́и͠м с̨т̨и͜рал͝и,͢ ͡у̢бир̢ал̨и͜,͡ г̕о̕т͡ови͢ли̧..̡. ̕А̀ б̷аб́ы̕ ̀т͢о ͏чё замуж ҉ломят̶с͢я?
 • А úƺ ȼʍúρúŤ€λьн๏ú ρყбąώЌú ȼʍ๏Ťρ€λú д๏бρӹ€ гλąƺą.
 • Д̨у̵р͟а̛к̛ов̡ на̨ ̀с͠в͜ете ̸н͠е͝ о̢че̶н͠ь̵ м͏н͟ог͏о̛, н͜о̸ о̀ни̛ ̡ра̕сс́тавл͝ены ̸так ̢грам̕отно, ч͟то ̸в́с͝тр́ечаю́тся на̷ ̢ка̡жд̢ом͟ ша̀г̨у̛
 • ̳̦̪͓͈Л͓̳̙̭ͅю̳̠б̬о͈в̪̥͖͚̻̖ь̺ ̙̯̼͚с̜̻͓͎̤̱ ͖̰͙̙͍пе̥͖̝̲р̝̦̦̱̳̬в͕̝͔̘͖ͅо̟͇̦̠г̞̼̜̼̦͍о ͍̗̠͇в͚̹͕̻зг̥̞̭̗̟ля̠̮̹д̞͖̗̩̗а̫̰̗̣̳ ̱̲̻̲пр̺̗͉̬͚̫͓и͖х̻͖̳̳о̭̱̼͉д͍̱͉и̤̫̖т̝ п͍̣̬о̳͈с̗̹̟̦л̪͓̟ͅе̤̫ ̰̱̞̥͕̙в̱͇̠̖̙̮ͅт͈̤̣̥̙ор͉о̰̻̱̙й̝͕͓͚̘̻ ̟̝̲͙б̳̠̘͓͚̝͕у̻̘̟̪͕т̼̩̬̣͔ы̟̤̳̜ͅл̣̲к̲͎̭̺и̦͍̬ͅ.̯̥͓.̦̱.̮̼͔ͅ
 • Это какую ж͘е҉ ͜с̵ил͞у̛ в̀оли҉ ͟н͡ужн͝о̷ име҉т͝ь, чт̛о̡бы̷ дер̶жа͜т͞ь дом̕а а͝л̨к̛о͘г͝о͢ль ͜на͢ в͢с҉як͡ий͝ с̵л͞у̨ча̕й̧?͟ ̀У͝ м͢еня, напри̧м̕ер,̸ ̸в̵ся̷к͏и͡й̡ с̸луч͢а̶й́ н͢а̨с͡ту̕п̵а̷е͢т, ͘как̸ т̕ол͘ько до͠ма̨ п͜о͏явл̀я͞е͡т͢ся̛ алк͟оѓоль.͢..͘
 • Х͠от̷ел́ ̷у̧ст͝у͢пит͠ь ̸беремен̢но͞й̀ ͏д̧е́ву͟шке ͘м̀е̛с͞т̵о͟, ͞п́от̀о̢м̵ замети̧л̛, ч͜т̛о̸ о̵н̶а п͏росто͘ ж̶ирная ͠и ̧с͠ел ͟об́р̷атно̸..̡.
 • Х̛о́ч͝у̧ ̀в̢става̷ть п̶о͏ра҉ньше͟,̡ ̡х̨о͟чу͠ ̵о͝бливать̧ся л҉едя̀но̴й во̢д͢о̀й, хо͠чу ̸д̛е͠л̵а͠т̛ь ҉зар͜ядку ͞п͝о̵ ут̴рам, хочу͠ ͜е͢с͢ть̕ ̴т̴о̷л̵ьк̛о п̨ол́е̶з̛н͏ые пр̀о́дукты́.̶.͟.͠ ̴
  Я то ̧хоч̨у,͏ ̨а ͝вот ̴о̀рган́изм ̀п͟ротес͏ту͢е̢т͞!…̸
  Д€нь nρ๏nąλ н€ ƺρя!
 • Пчела͘ у́ку̷с̵ит и͠ п́одо͜х͢нет̛
  ͠а ͏люд́и̵ г͟ад͠ят̢ ̢и ͢жи̧в͠ут…͞
 • Ꮑюди ნӹвɑᏍϯ пӪ-ԋϫсҭѻRщеϻɣ ϛчϫҫፐлūвӹ★совϛѐм★нё пѻϯѻϻɣ,★чҭо у★нūӿ ɮҫё★ѐсፐь.★А пѻፐӪʍӱ, чϯо оԋù ёϛϯь ѫϷɣг ɣ дᎮɏгȧ пõч€ოყ Țმκ ეʌõӂнõ ӂúȚь, пõнúომя, чȚõ Ț€бя н€ ʌюбяȚ…
 • Я по͠м̀н͞ю͡ чу͜дн͟о͏е̨ мгнове̵нье̢ ̨мне п̷одклю̴ч͜или͡ ͟и͜нте̴рн̧ет͞ и̵ п͞о͏сле это̡г̨о ̶мг̷новень҉я̸ меня̸ ͏в͏ р̢е͘ал͝ьно͟й ̧жиз̸ни̸ н͢ѐт!̕ ̵
 • ̇ͤ̓͡А̽ ̒з̴̄̐͑ͦ̒ͨа̐̿͢м̔̈͐̃̌̊е́̓̔тͣ̐и̵͋̇̑̓лͭ͌̒͒и͊̈́͒,̽̒̔͆̿̈́ͦ ͒ͧ́я̡̔ ̓̏̎̿̚͢с͡ ͥ̅̔̑̀̍в͂̆ͪа̐̀̃ͬ̉ͥ̍м̏̎̈́ͧ͑и̋̊,ͨͩ́ͨ͌̀̄ ͂ͧͥтͩ̇͐̽ͬ̇̽͟о̵ ͂̽̓͒̔̑ͭна̧͆ͮ̍̾ͮ ̔̐̐̀т͌̇̇ы̴̇̉̎̂͛̆, ̛͒̚т̐̽ͤ͂о̡ н́ͤ̐̋ͧ̉͘а͆ ̨̈ͬͫ̊̑ͥвͩ͌ыͩ͌ͮ̄ͤ̂͞?̓ͭ͑ͤͮ̾ͫ ͆̽̋̐ͬЯ̶ вͬͯͫͧ͟а̨с͒͛̃̅̑ ̂̂̋̎ͥтͬ̏͛̈̐ͤо̵ͦ̋ͥ̆͋̿ ́̋͒͊ͦу͒̄̈́̕вͭ͠аͪ͌̆ͪ̍̕ж̑͌ӑ̽̇ю̏͐͡,̡̑̇͗͒ͮ̿ ̀͢т͑ͭ̈́̒оͫ̿ ̷̾ͩ̒ͩн̡̃ͨ͑̔̽͊̑е̎̌̑ͬ ̓͗̾ͪ͜у́в͒͑̽аͤ͛̊͐̽ж̴̇̿̉͗̔̊аю̡̂͗̽̌̚.̴̇ͦͮ̚
 • Х͞ор̀ош̵о͟ б͘ыт͡ь ͘от́к̸р́ов͝е͠нным че̴ло̶ве͡к͡о͡м̛ – вс͟е͠ т́еб̴я̴ б̕о͠ятс̷я и͞ ͟ст͞а̵раю̷т̕ся̴ о͜б͝х͏о͢д̸ить́ с͡т͘о̀рон̧о̨й..̧.
 • Ж€нąŤ дβą ρąƺą н€ყдąчн๏ – ๏днą ყώλą, βŤ๏ρąя н€Ť.
 • В̾͂̈̀ͮ ͯͪм̔и̨͗͊̆̔̚р̅̃̄̑̿е̨͊ ̋̃̀̀е͆̄̾щ͢е̉͝ ͯͭͭ̒̉͗̍т̈́̑ͩͨакͬ̎͋̂ ̾̐ͦ̔͢мͩ͒ͮ̇ͮнͣͧо̆͋̊̆͏го̇̏ͧ́ ̆̆̾̂̆̓̅͜гͩ̊̆̽͟р̓̄а̒̔ͦ́͂б͋л̨е͐ͥ̂ͥͧͥй͑̈́̇ͫ͛̂,̧ͤ̍̉̇͒ͯ ͤͮͩ̋н͐͌̍̄͜а̶̔̀ͩͯͣ͆ ͭ̍ͣͩͣ͆͏к̽̄҉оͮͦ̍ͦ̈ͫт͛̊̾ͪ̑ͣ͡о̊͗̆̂̚р̇̈́̒̾҉ыͦ̎̂̒еͥ̔ͨ̃ ͦн͌ͤ̍̽̊̚͠е͐̑͡ ̎̎ͯ̔͡с̓ͩ̐ͩ̓̌т̧̽͌у̓ͭ̓̍҉п̡̇ͮаͪ͑л̶̎ͨ͐̑̓͋͊а̓ͫ̈̆̑͌҉ ͨͪ͌ͣ̾̄̆н̊͛ͯ̇̆о͋г̨ͭ͆̆̒̽͑̓а̐͊ ͛͆̒͏ч̸̉ͥе̸л̴̿ͩ́͂̇̾͆овͣ̎ͧ̏͗̑е͐ͭ̔̎̒͘к̿ͧ̔̋͗͐а̂ͪͯ͌̎̆!̢ͯ͛̍̆
 • Е͜сл͞и ̢пр͞ил͜ожи͠ть̨ ̸ух̀о͏ ͘к̵ ̵с͜виде͝т̀е̢ль̨с̵т̢в͘у̴ о ͝б͏р̡а͞к̴е̧, то ̶можн́о̷ ̨у̧слы̕шат͠ь͞,͢ ̡к̵а͏к пл̶а͏ч̀ут̵ лу̴ч͜ш́ие̛ го̵д͘ы т҉вое̵й ̛ж͟и̛зн́и͢..͠.̵
 • К̴раси̡ва̧я -̶ ͠это͡ к̴ог͞да̧ к͢ра͠сив̛а̨я́,̵ а̕ ͏н͏е҉ ̕ко̧г͢д̛а̷ гр̵удь в̶ы̡вал̶и̛в̢ае͠тс̨я̨ и́ ͢трус͢ы в̕и͏д͏н̧о
 • С̞͚̳̹̠̦̞к̥̼̙̬о̭̀р͚̫̣͔е̰̖͝й̬̳̤͓ ̜̳̪͍̱б̸̺̝͕͍̱ы̖̦̯̯͎ ͚͙͓̙̩̦̩͞с̟͍̜̘͝т̜͖̟̝̱̱ͅа̡т̘̘ь̙̟͙̬̘̬̘ ͇͙̻̰̝̙б̯о͔̟͞г̶̳̼̯̦̟͍̼а̳̖̬̹̻́т̣̖͎̦ы͍͕̩͚̹̟м,҉̭̯͙̦̯̩ ̛̩̞̰̪ч̼̹͈ͅт̨̣͇̹͍о̜͓̟̙͓б͕̗̙̬̠ы̨̳̳̮̠͔̺͓ ̛͙̩̜̰̮̼в͟с̩͎̻̙̹̟̗͞е̨͇̯̳̜͎м͝ ̶̯͔г̲о̙в͖о͍̜̣̘͝ͅри̨͙̭̜̩̼т̻͉̼͓̙̘̤͜ь͓̼,̯̝̤̱̻͟ ͢ч̛̳̹̺т̱о̧̗̱̖̭̝ͅ ͕̻͔́д̥̠͖̝е̡н̡̬̖ь̧͇̜͎̤г̩̖̼̦͔͞и̷͖̭ ̨̻͚͈̮̘͓̳н̫͙̼̦̯е͓̬͇͢ ̥̬̗̰͓͍͕г̩͓̬͎͞ͅл͇͚̝̺̬а̙̻͉̝в̪ͅн̢̣͈͓̮оͅе̟̜͚̯͈̦.̨

-Ŧӹ τåᶄ০ӥ ςτթåਮਮӹӥ Ҕนሉሉน,Կτ০ ς τ০চ০ӥ
-ጠਮҿ ςᶄåʓåሉน Կτ০ ყ ጠҿਮᖆ ग০ቇนгนςτթᖆਮᶄå.
-Å ∋τ০ ʓåթåʓਮ০?
-ጠਮҿ ग০ቇนг β০০চպҿ

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • В̰̱̟̻̖ы͔̦͇͓͓͈̻́ ͕̹̻̰̤̺̘з̻̼͉̹̱а҉͙̥с́н̦̥ё͝т̷̠͉̼̰̠ͅе̴̺̪͍͎͈ ̫͉̠в̝̥͍д̢̟̼̫͓в͇͖͔̞̰͟о̗͉̺̘е̬̬ ͘б̹̮ы̟̩̻̺͎с̳̯̳̤тре̰̪͇̺̖͡е̢͕̩̲,̸͈̺͚̣̭ ̰̤͙̦͔̼̜͢ес̲̮̮̭͡ͅл̬͡и͠ ̵͇б̙͚͟ͅу̛д̣̯̼̲͞е̷т̡̲̭͕̠е̖ ̱̘̀с̪̀ч̮̠̝͈͟и̛̭̟т̼̠͓а͡т͕ͅь̺ ҉̖͉̯͓ͅп̤̱̘о̘̮͟ ̺͚̜͓̝͘д̱͔̥̠̰͎в̗́е͚̗͓͞ ̶̻̻̼͈ов̭͓ͅц͎͓ͅы͖ ̼̞̻̗̞̤̩͡с̯̖̱͖р̹̣̬̘̘а͉̤̮̩͠з̯̹͍̟̹̟у.̀.͉̦͉.̛
 • К͡ог̶д̀а ̢чел̸о̀в҉е҉ка кус̶ае͡т͢ ва͠мпи̕р̶, ͢то̨ ̢о̀н̷ ̢п͟р̛е͏в͏р͢ащает́с̢я в ͜ва̷м̧пи̵р̵а͜. ̵Ск͡л̡а͜дыв̢ает̀с́я͜ ̷та̀к̕о͡е о̧щ́у̨щен̡ие͠, ͟что̵ ҉в̴о͜к̸ру͠г̡ в͡с̷ех̡ п̵о͠ку̴с̕а͡л̛и̢ ба̷ра͠н̶ы̢!͏
 • ЌąЌ ӂąλь, чŤ๏ βӹ нąЌ๏н€ц-Ť๏ ყჯ๏дúŤ€.
 • Д€н€г – ЌąЌ Ќ๏Ť нąnλąЌąλ, ą nρ๏бλ€ʍ – ЌąЌ ȼλ๏н нąȼρąλ.
 • В̛еро̧ятн͘о͡с̛т͘ь̕ к̢руп̷ног̧о в̴ыиг̕р̢ы̡ша ̀в ло̢т̛ер͝ею͠ ̶вс҉егд̛а̴ о͠ди̡н͞а̸к҉ов̷а͡ и̕ не͞ ͢зависи̶т̵ о̨т ͡тог̡о́,͜ ͜к͜уп̴и͜ли ͝вы͠ ̴л̵о́тер͞е̶й́н͘ый̧ ́б̸и͜лет͏ или не͡т̛..̸.
 • Онą ჯ๏Ť€λą Ќρąȼúβყю ȹúгყρყ, nλ๏ȼЌúú ӂúβ๏ŤúЌ, н๏ дყώą Ťρ€б๏βąλą Ќ๏λбąȼӹ.
 • ͠М̶не͢ ро̷дите̷л͘и͠ г҉о͢во̧ри͜л̨и, ͡что ме͡ня в ͠ка͟пу̡ст̕е҉ ̀н̵а̶шл͢и̴.̴ Я͞ ̵ж̶е с̧во́и͢м̧ ̵де͟т͜ям̨ скажу̶,͞ ͡ч͜т͜о҉ ͝я их̛ с и̛н̛т̷ерне̵т҉а с҉к̶ач͢а̴л…
 • Ран͏ьш̴е ̷в͘ К̸и̴т҉а̶е͝ ͠б̵ани̸ не д̶е͟лил͏ис̴ь͢ н̶а̨ ж̢ен̴с̡ки̧е͞ и ̶м̢у͏ж̢ск̨ие,̧ ̵н̀о к͟о̧г̨д̢а на̕с͘ѐл͘ѐние͝ ͡п͝е̕р̡е̡в͟али͞л̢о ̀з̵а̨ мил̢л͟и͘ард ͜- ̴вс͏е̡ по͢ня̶л́и͢, ̸ч͢то̴ э̷т͝о ͡б̛ыл́а ̧о͠шибка͞..́.
 • На̋͛ͬг͋̚лͬ̂͑̑̀̈́͊а͐̋́я̃ ̀̽м͐͗ӧ́̈́ͯрд̎ͦ͊̍͑а̉̃ͨ͐̚̚.ͦ̀̌ͦ ͮ̌̄͗В͛ͥ̄̀͒̈́о̐̇̍̎ͭͩͮт ͌ͨͪсек̆ͫ̃͛р͆͊̔̈̔ͬе̐͐ͧ̈ͯтͤ̉̇ͮ ͑̉͑̀͂̆ͯм́͂оͯейͤ̉ ́̄ͬ̋пр̈̉̌͊ͧͧи͆̃ͪ͆͐͊͊вͩ̇̚л̓̇͗е̏̉̍ͥͦ͌кͫ̆͑̒ͤаͬ̌ͣ̉те̃̌ͣ̐̆̀̉лͤ͑ͣь̀̽ͥ̿͂ͤͤн̅̃ͦ̆ͭо͛ͪ̈́ͧсͫ͛̇т̍ͨ̌ͩ̎иͬ̇͑͐
 • У̨ͥ̏ͤͮ͂ͩлͫ̇͆̈́͒ы͏б̢́аͧ̊̔я͋ͨ̉ͦ͝с̛̅̄̌̂ь̛̀̉ͣ͊ͪͫ,̵̈̅͛ͤ̑̅ͯ ͨ̓̋вӹ́͌͋̓͏ ͗̆̆ͥ̊̑д̽̂ͧ̚е̃ͬ͂л̇ͨ̌̍͆а̋͊̎̅͠еͧ̈́͛̐͐̂̚тͥͤ̓е̔̀ͤ̑ͪ̽ ̴̂́̽̒͂̑сͣ̌̽͑̑ͦ̕в͠оͥи͟ ͆҉зͣ͊̒͊̍уͣ͆̑̓̽б̀̿̉̿̽̉ͤ͏ы̢́̒ͫͤͤ ̒̓ͥб͌̚͠е͛ͨ̋̒͑͑̽з̛за̿̍́͠щ̈́иͦͩͥ͢тͬ͑͌̓̋н̽̚̕ы̋̅͘м̔ͬ͑ͤ̓ͪйͯ.̷͋ͧ̓̽ͥͫ.̶̆ͨ̊͗̋ͧ͑.̇͑
 • Мн๏г๏ núŤь βρ€дн๏, ą ʍąλ๏ н€úнŤ€ρ€ȼн๏.
 • ̊̓̋̄̍ͫ̚Вͨ̑̏ͮт̅ͧͭ͒̈́о̆ͣ̌͋ͩ̉р̀ͪ̌̽ͤ͒о̅ͦ̐̚й ̑̾̍ͪ͒̍б͋ͤ̓р̓̍̆̀ͫ̄̔ак͋̉ ̄̽̈́-̎ͧͨ̃̈́̒ ̽̔ͥ̽э͌̏͛̈̏т̐̀ͧͧ͗ͤо͒ ̊͑̿̀ͥп̿о̏̓͒̐̅̄̍б͌ͭ̿ё̅ͣ͋д̍а̉̈́̃̂͋ на̇̄̎ͮ̾̽̚де͆ͬ̈́ͦ̍жͯ̇ͥ͌̄̓дͮͬ̅̈̌̈́ы̇ͬ̽̾ ̌̓̿̒̊͑̔нͫа̅́͂ͮ̇͐д̈̄ ͊ͥ̀̔ͪ͒зͦ͛дрͪ̈́̿͌̌ͩа̄̅ͧ͌ͣ̐в͐̅ы̽̈́ͬ͒м̆̎ͥ͛̓͋ ̈̅̒сͤͬ̉̃͐̽ͯмͤͮͫͥͫы̇сл̄о̑͐̋ͥ͒мͩ́ͯ̐ͬ͋͐.̀̓.̍̐ͧ͑ͧ.̍ͮͪͣ
 • ͘Д͠е̢н͟ь̴ на̴ча̶л͞с͞я ̡вро͘дѐ ̕б̢ы͝ ̶нѐп͠л͝о̶хо͘, ̢н͢о̷ н̶а ͝в͟с̴як̷ий ̷с͠луч́а͜й.͢.. лучш͏е ͡в̴ы̢пит͜ь̶.͏.͜.
 • Лყчώ€ гúnȼ ú Ќρ๏βąŤЌą, ч€ʍ гρąнúŤ ú ๏гρąдЌą.
 • Сnąȼúб๏ β Ќρ๏βąŤь н€ n๏λ๏ӂúшь.
 • ̶̗̥̗̣П̼̬͍͔͔̠̜͠о̙̞̱͎с͖̱͚̟͍͘л̸͔̮̘̫̪ͅе̜͈̮͈̼ ̨̬т̶о̩̻̥̫́г̬̹̝͔̙̻͚͡о͈̗̩̫͎,͈̮̪̼̙̘̬ ͔͞к̯̗а̘̦͙̞к ̝м̦̦е́ч̺т̖̞̮͓̭ы̺̥͉̫̻͜ с͍͔̥̪͞б̫ы̷͔͈̰̗̝в̯̦а̫͙̮̟ю͜т̭с̹̬̘̪я̫̘̝̪͢,̝ ̭̬̫͖͞я̴͙̭̯ ͕͇̗̯̼͙о̫̤̠̼ͅб̫͕̣͉̥̻̗ы̵̲̙̩̳ч̡͇̱̦̥̫н̛̲̩͇̹о҉̜ͅ ̧̰͚̪̤п̵̹̟͍͓̖р̺̫̜̫̫̣о̳̩с̠ы͖̹͉̗̟͎п̱͉̰̠̩͔́а̨ю̝̟̜͖͙̦̦͠с͈̦̗̺̩ь..̛͎̝̬̠̠͓̪.̟̼͈͕̳̳͍
  ̷Е͜сли̶ за͞сун͢у̕т̕ь ͡р͜у͢ку в̛ ͢б̵а͡нк͜у ́с с̵ерной ͜к͝ислот̷ой̧, ͞то ͜по͜ч͢у͜вств̢у̨еш́ь̡,̛ ч̛то̢ у ̨б̨а͜н̢ки͝ нет̛у д̡на͝.
 • ̵Ед͝у̛ на м͜а͡ш͝и͜не,̶ ͟вс͡е ͏пешехо̷ды — к͟озлы͘. ̵И͝ду ͜п͡еш̢ко̶м͘,̕ ̷в̀с͟е ̡в͞од̧и͝лы̀ ́—̀ козл̧ы̶. Еду ̶н͞а͝ ̕в̧ело̧си̡п́еде, — ̡в̢а͟ще̡ ̧все̷ ͘к͞оз̵лы!́
 • Я ग৮ᖆਮӹӥ,∂นᶄนӥ น βҿςҿሉӹӥ,
  ℭτթåਮਮӹӥ,τนχนӥ,τթҿʓβӹӥ,ςᶄթ০ጠਮӹӥ.
 • Лͬ̓̓ͥ͛ͮу̓ͮ͂чͨ̒̀ш͒̃͒̈́е̊̐̒͛̑̊ ̏ͫͤ͌̍̚тͫͧри̍͂̀ ͜р̢ͧ̍аͮ̉ͩ͂͊̎з̧ͦ̆ͫ̅̓̚а̄̆̊̍ͩ̈͆ ̊ͬ͂̈́п̑̑͌̊̐о̨к̂̒̕р̓ы̢́̿̿т̈̓͑̏ͦ͟ь͌с̀͌̀͗я͌͆ͩ̎̆̋ ̉ͮп͗̔̊ͮͦ̐͛о̸͐̓т̢̅̓ͨͪо̎̐̀͂̽͒м͐̎,̈̇͆̋͗ͦ̓ ̑ч̄̒͗̿̏е͒̌̉̂̆̅ͭм̄̈́ ̆ͨ̚оͭ̂ͬ͠д̧и̃̎ͭͩͧн͐ͬ ̄͒͆ͧрͮ̉̇ͤ͟ӓ́̾̎̉̄з͠ ͐͌ͦ̊̉̉̿йͬ͗͝н̔͋ͧ̾͗е̉̄ͣͮ̅͒͆͡е̄м̢!̔̑͌̔̑̾͝
 • М́и̢лл̢и̸а͏рд͘еры҉ пред͡почит̛а̀ю͜т ́н͝е об҉щатьс͘я̴ ҉с͠ м͢и̡лл̀и̵оне̴рам̛и:́ ну̛ ͟о ̴ч̴е̵м͟ ͜можно̸ р̡азгов̢ари̸в̴а̶ть̸ с̛ н́е̢у́д͘ачн͞ика̛ми͞?̡
 • Нąʍ б€ƺ дყρąЌ๏β н€λьƺя, нąʍ ȼ нúʍú ყʍн€ú.
 • ͤͭ̀̄Ч̋̽̑ͬ̃̓е͑̉͗̑͌м͋̾ͦ ̆̓͗̒ͥ̍̂бͧ̌̃̾̑о͗ͬͮ͛ͯͥл͐ͭͣ̓ь̄ͥͪ́͌ͯше͒ͪ̽̾̃̽ ̃̌̇̔с͐̈̓͛ͮ̃ͧо̑̅ͫ̏̓͊ͫл̇нцͬ͋͑͌ͨ̈́а͑ͤ̇̇̃ ͤͦ̓́̊̓вͩ̒͐͐ͯͪ ̌ͨ̓̓̆̉ду̏̈̓̅ͤͮше̓̏̒̾̉,ͯ̏͗͆͒̅̚ т̍̐ͫ̒̽е̄ͩͮͦͤ̂̇мͫ̊ ̆̿͋̒̃яͩ̾̃ͭ͋ͭрͫ̓ͫͧͥ̓че ̽̄ͬж͐̚и̂̽̂̀ͦзͦ͛͐ͬ̈́̇нͮ̚ьͤ̌ ̃̔̈ͫв̔̎ͨ͊̅̈о͗̐к̍̒̏ͦруг̒̏̈ͪ̑!̈̊̽ͨ̈͗
 • Моя̀ д̕уш̧а требуе̕т̛ ͟ви͘с̵ќи̢, ̛при̨к̛л͞ю͘че͜ний̢, б̀е̸зумств и ̸а͝в͟а͘н͟тюр̨! Ср̶о̕ч̶но͢ ̕и в ̴бо̨л͠ь̷шом̨ кол̴лич͠ес͡т̡в͢е!
 • Еȼλú Ťӹ nρ๏чúŤąλ н๏β๏ȼŤь β úнŤ€ρн€Ť€ ú n๏дყʍąλ “ჯყ*ня ЌąЌąя-Ť๏” – Ť๏ β 99% ȼλყчą€β ŤąЌ ú €ȼŤь.
 • ̼̠̠͉͕͕̥С̯͚̤͖͕е͍̜г̘͙͕̲̗̱о̖͖дн͕̭͚͙̮я̘̝̜̳͚͉ͅ ͉̝̱̜я̦̝̫̬̙͓ ̦̗ͅб̦̖̻̫͕͙̰о̮̯р͇̟͎о̯͖͓̻̹̬̣лся̰̠̺̞̠̭̩ ͍͖͓̳͙̺ͅс ̬̮͇͕͇͓̭т̫̖̹̗̳у̱̙̣͖̟̻̬п̫̤͕̲̝о̬̟̥̣̳͙̣с̫̯̩т̩͔͎ь̝̺̬̘͙ю̺͈͈̻̪̻.̗̦̦͚̬̠̣ ̱̗̠̗И͉͔̭ ̟т̗͎͓̤̙̯уп̼̘̣о͕̳̺ст͓̺̠̠̪ь̙̺̣̟ͅ ̪͖̹̜п̳̜̳̼̫͇ͅо̙̫̪̣б̗ͅе̲͙̗̲̳͓ͅд͖̠̥и̫л̮̬̭̤͍ͅͅа̩̠̘͖.͈̺ ͙̪͎
 • Д๏ʍą ჯ๏ρ๏ώ๏, ą β г๏ȼŤяჯ – нą ჯąλяβყ.

Статусы в ВК красивым шрифтом

 • Б̸ы͡в͏аю͞т та͝к̸ие̷ ̨уд̨ивите̶льн̕ые̧ ͡л̴и͢ц̛а͏,̵ ͢ми̷мо ͝к͡о̵т̛о͡р̵ых ̸нѐв҉оз́м́ож͡н͝о̷ про́йти ̀-͢ н͞адо̶ ̷об҉яз͝а̵т̶е͟ль̀н̡о ос͏т͢ано̧в͝и̴т̶ь̶ся и д͟ать͘ ͡в͜ мо̨рд̧у͢…̨
 • ጠਮҿ τҿচᖆ ਮҿ χβåτåҿτ
 • ̸Ск̛о͘лько ̷л̨юд͡я͏м н̛е̢ ̧д͞ов͜ер͢яй͢, ок͠а̴ж̶е͠т͞с͡я, ч̛то͝ ͏не͡ д̧о̵в͡е́р͞ят̡ь̴ над͘о͘ ͢было̷ ещё́ бо͝л̕ьше…̧
 • ̂̎̆͗ͩͪОͮ̅ͯдͯ̊ͪ̔̔̒̓н͐ӥ́ͯͬ͆ ͌ͤ͑̂̂о̀ͮт̓̋̓̽̂͒дͣ͗ы̍̈̾̿ͨ̚х̋ͮ͛аю̌т͐̾͛ л͊̊̈́͋е̚т͋̑о̌ͣм̄,̍ͧ̾ ̂͋д̊̓рͩ̄ͩ̂̅͑у̂ͬ̏̚гй͗ͤͮе̌̂̓̒ͫ̋ͭ ̀̾̈̂-̓̂̏̈́͂́̀ ̇̅̑ͫ̇̓̑та̂̓ͥ͑м̆̎,ͦ ͬ̿̓гͨ̊̃д̍̔̾̂ё́̍̊͛̋ ͊̍ͥ͌л̓ͦ͑ͬ̈е̾͒́̍͐̾тоͯ̏̾͋.͛̑.ͮ̃ͨͬ.
 • Н€Ť, я н€ λ€нŤяú… nρ๏ȼŤ๏ н€ λюϭλю д€λąŤь Ť๏, чŤ๏ д€λąŤь н€ ჯ๏ч€Ťȼя.
 • Же̕н̢а̸, с͘т͟о̛я̷ н̧а по͠докон͘ни͟к̨е,͜ о̀р͘е̶т̵ ͘мужу:
  -́ ̡Все͘,͡ я ̡п͏р̕ыг͝аю. М͟не͏ ͠н͞а͟д͡оели ͜т̨в̨ои͡ и̸зм҉е̷ны̀, на͟д̡о́ел͝о̸ уби̡ра͟т̀ь̕,̢ г̀о͘тови͝т͜ь̴!
  ̕И͞ пер̢е͠с̴тан҉ь̢ ̶мен́я͝ ̛толк҉ат͘ь.͠

Источник: vsebe24.ru

✍? Как написать статью за час?

Всего за 7 простых шагов. Сделала для вас подробную инструкцию, ваша задача прочитать и сделать Попробуем?

√ Шаг 1. Куда пишем? Expand text…

Определитесь с площадкой, для которой вы пишете статью: сайт? блог? ВК? Инстаграм? Письмо в рассылку? От этого будет зависеть размер, формат и стиль текста.

На это вам потребуется ровно 1 минута)

√ Шаг 2. О чем пишем?

Определитесь с тематикой текста. Что конкретно нужно в нем раскрыть? Если это пост для ВК, определите и его цель (что должен сделать подписчик после прочтения — поддержать сердечком или сохранить вашу статью себе на стеночку).

На это нужно 2 минуты

√ Шаг 3. Составляем план

— Интригующий заголовок
— Увлекательное введение
— Основная часть
— Заключение

Ничего сложного) Придумайте заголовок и равномерно распределите по этому плану ключевые слова (если они есть).

На это потребуется 3 минуты.

√ Шаг 4. Пишем введение

Оно должно заставить читателя дойти до конца текста. Есть несколько техник написания по-настоящему классных введений, например:

— Статистика в цифрах (По статистике 1,5% людей на Планете имеют рыжий цвет волос.)
— История или цитата (Моя мама любит рукодельничать..)
— Тест (Если вы ответите на 4 этих вопроса, вы узнаете…)
— Проблема (Вам надоело писать за копейки…)

На это уйдет минут 10 =)

√ Шаг 5. Пишем основную часть

На нее я отвожу 30 минут — в этом посте, но на деле все зависит от текста. Постик в 300 знаков можно накатать за 15 минут. А вот лонгрид на 5000 слов за полчаса не напишешь, как ни крути) Поэтому усредняем значение.

Помните, что текст не должен быть простыней — разбавляйте его подзаголовками и списками. Не лейте воды и вычеркните все вводные слова)))

√ Шаг 6. Заключение

— Без банальностей вида «Итак, в этой статье вы прочитали»
— Подведите «черту» и закончите логично и лаконично.

На заключение хватит 9 минут)

√ Шаг 7. Вычитка и проверка текста

— Запустите «Рецензирование» в Ворде
— Прочитайте текст вслух: речевые ошибки сразу слышно)
— Хорошо, если читаете кому-то, кто тоже может заметить стилистические и логические ошибки изложения
— Прогоните на text.ru – процент уникальности должен быть выше 95%
— Проверьте по Главред – выше 7 баллов, в идеале 8.
— Если меняли текст после проверок – снова вычитайте.

В среднем на это нужно 5 минут, но может быть чуть дольше, если на сервисах очередь на проверку)

Все) Прошло 60 минут и ваша статья готова =) Писать еще быстрее вам поможет опыт, а если вы хотите узнать о копирайтинге больше и научиться писать эффективные тексты, срочно в рассылку "Набор на Большой курс" — совсем скоро отправлю первый анонс тем, кто на нее подписан 😉

Источник: vk.com

Откуда берутся статусы, оформленные необычным шрифтом

Есть множество специализированных групп ВКонтакте, где можно заказать, зачастую даже бесплатно, красивый статус для вашей страницы. К примеру, в данной группе вам доступен как заказ нужной вам фразы, так и выбор человека, который будет это выполнять. После выполнения заказа вам пошлют требуемую фразу, написанную необычным шрифтом. Авторы используют как обычные черно-белые шрифты, так и яркие изображения для украшения.

Вам нужно лишь посетить данную группу и оставить сообщение с указанием автора и нужного вам статуса или фразы. Если вы посмотрите на даты создания сообщений в этой группе, то поймете, что модераторы работают довольно оперативно.

Также вы можете написать в строке поиска «Красивые шрифты», и в результате получите перечень групп, распространяющих различные шрифты и картинки. С помощью них вы наполните нужный вам статус нестандартными символами.

Готовые знаки и надписи необычным шрифтом ВКонтакте

Ни для кого не секрет, что у социальной сети ВК наиболее молодая аудитория в сравнении с прочими подобными ресурсами. А, как известно, молодежь – двигатель прогресса. В связи с этим, на данном ресурсе существует уйма тем с готовыми надписями, выполненными в разнообразном стиле. В данной теме вы найдете массу необычных символов, миниатюр и изображений, способных помочь вам в создании статуса.

Для использования какого-либо красивого символа, найденного на просторах ВКонтакте, достаточно лишь скопировать его в необходимое вам место. Допустим, вы увидели нужный вам знак и хотите его использовать. Вам нужно:

 1. Выделить требуемый символ или несколько мышью — щелкните левой кнопкой мыши в начале выделяемой области и держите;
  Прикольный текст для вк
 2. Двигайте мышь в требуемом направлении для выделения символов синим цветом;
 3. Щелкните правой кнопкой мыши в появившемся меню выберите пункт «Копировать» или нажмите две клавиши CTRL+C;
 4. Далее перейдите к месту, куда вы хотите перенести данный символ или сочетание символов и щелкните там правой кнопкой мыши. Щелкните на «Вставить» или нажмите одновременно сочетание клавиш — CTRL+V.

Таким нехитрым способом вы и сможете создать себе красивый статус. Осталось лишь дописать необходимое и щелкнуть «Ок» или «Отправить». Таких ресурсов предостаточно, и если в одном месте вам ничего не приглянулось, то попробуйте поискать в других, допустим, здесь.

Трудности при переносе знаков и изображений ВКонтакте

После появления возможности добавления необычных символов ВКонтакте, они начали применяться абсолютно всеми. Но определенные пользователи сталкивались с проблемами, пытаясь добавить эти значки. Дело в том, что часть символов некорректно показывались в тексте или не показывались вовсе. Это, конечно же, подлежит исправлению при соблюдении определенного ряда действий.

 1. Копируя нужный вам символ (или изображение), просто скопируйте плохо отображающийся знак вместе с куском текста, расположенным рядом, и вставьте полученное в нужное место и удалите ненужные знаки.
 2. Возможно после вставки знаки не будут показываться корректно, но как только вы сохраните ваш статус, они примут необходимый вид.Стоит попробовать и если эффект вас не устроит, вы всегда сможете удалить результат.

Подборка различных цветных символов и изображений ждет вас на этой страничке.

Прикольный текст для вк

Смена шрифта странички ВКонтакте

Если вы устали от стандартного шрифта в ВК, у вас есть возможность самим его поменять на собственный, не используя никаких приложений или расширений. Делается это довольно просто. Сперва определитесь с необходимым шрифтом.

Посмотреть доступные варианты вы можете следующим образом:

 1. С вашего ПК запустите «Блокнот»;
 2. Из верхней панели зайдите в «Формат»;
 3. Скорее всего там вы увидите 2 пункта— «Перенос по словам» и «Шрифт». Выбираем Шрифт;
 4. В крайнем окошке буду представлены все доступные шрифты, из которых вам и потребуется сделать выбор. Если ни один из шрифтов вам не подошел, снизу слева есть опция «Показать дополнительные шрифты»;
  Прикольный текст для вк
 5. Вы увидите очередное окно с большим количеством различных шрифтов. В данном окошке вы должны кликнуть на необходимом шрифте правой кнопкой мыши и нажать «Копировать». Для копирования необходимого шрифта из блокнота, выберите название из верхнего окна и проведите те же манипуляции;
 6. После этого зайдите на вашу страницу ВК и щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте. Нажмите «Посмотреть код». В появившемся окне за тегом «body» вы найдете заголовок «font-family». Для быстрого его нахождения нажмите клавиши CTRL+F и поисковой строке напечатайте данный заголовок.
 7. Там вам необходимо вставить название шрифта, которое вы скопировали, в данную строку в таком виде — font-family=”comic sans”. Перезагружаем страницу.

Вы получите изменение шрифта всех разделов профиля. Не работающие шрифты нужно заменить другими. Но, к сожалению, изменить шрифт сообщений и статусов таким способом вы не сможете. Ранее такая возможность была, но в результате нескольких обновлений она была убрана. Но у вас есть возможность использовать те же страницы с символами для выбора с них текста с жирным шрифтом.

Как создать необычный шрифт онлайн

Существует целый ряд сервисов, позволяющих вам создавать запоминающиеся статусы ВКонтакте. Вот один из таких. С помощью него вы можете перевернуть ваш текст. Не правда ли веселая задумка? Заходим на сайт.

 1. На стартовой странице есть 2 поля, куда можно ввести текст. Писать ваш нужно в верхнем;
 2. Введите необходимый текст;
 3. Щелкните «Перевернуть текст»;
  Прикольный текст для вк
 4. Снизу вы увидите уже перевернутый вариант вашего текста.

Там же вы найдете еще некоторые интересные разделы. Допустим в «Психологические тесты» вы найдете множество различных тестов. Там есть тест на общительность, на нарциссизм, самооценку и другие. Но больше нас интересует раздел «Смайлы и Эмодзи». Там есть море разных смайлов, эмодзи и миниатюрных картинок, которые могут быть вставлены в ваш статус ВКонтакте.

Здесь вы найдете сервис, предлагающий вам что-то новое — отобразить написанный вами текст готовыми спецсимволами.

Прикольный текст для вк

Достойно внимания, ведь вы сможете сразу перенести полученный результат на свою страничку. Но будьте внимательны при копировании, не пропустите никаких символов! Теперь вы узнали о том, как можно создать себе красивый статус ВКонтакте.

Источник: GeekHow.ru

Прикольный текст для вк

Проходи, ложись, здравствуй


Если Вы проснулись на улице, значит Вы там заснули


Террористы, захватившие ликёро-водочный завод уже пятые сутки не могут сформулировать свои требования.


Чистоплотность, это чисто масса на чисто объем


Виагра плюс димедрол — любовь похожая на сон


Наши поезда — самые поездатые поезда в мире


Желаем Вам счастья, здоровья и творческих узбеков


Кто раньше встал, того и тапки


Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать советов при создании мужчины.


Обязательно женись. Если попадется хорошая жена, станешь счастливым, а если плохая, станешь философом.


Любовь это вам не просто так, ею надо заниматься


В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.


Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем.


Я женщина честная, поэтому и дорогая


Девушка как калькулятор: прибавляет проблем, отнимает время, умножает расходы, делит имущество!


С кем поведешься — так тебе и надо


Русский язык без мата превращается в доклад


Каждый мужчина имеет право налево


Если еда с вашего стола не подходит вашей собаке… может пора выгнать эту зажравшуюся скотину?


Если Ева не изменяла Адаму, то почему человечество произошло от обезьяны?


Я своей смешною рожей сам себя и веселю


От знаний еще никто не умирал, но рисковать не хочется.


Уважаемые посетители! Не бросайте окурки в наши писсуары, мы же не писаем в ваши пепельницы!


Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски


Три дня и три ночи скакал Иван Царевич, пока скакалку не отобрали…


Со зрением плохо, денег не вижу


Как много девушек хороших, но тянет что-то на плохих


После того что правительство сделало с народом, оно обязано на нем жениться


Родственники — это группа лиц, собирающихся периодически пересчитаться и вкусно покушать по поводу изменения их количества.


Хорошо быть линкором. Башню снесло, четыре осталось


Белая и пушистая это на самом деле седая и волосатая


Помните! Если кто-либо Вас раздражает и Вы скривитесь, в этом участвуют 42 мускула. Но Вам нужно использовать только 4 мускула, чтобы стукнуть его же по голове.


С кем поведешься, с тем и наберешься


Ветер в голове попутным не бывает


Скромные не умрут от скромности — они стесняются…


Надпись в туалете: Ничего хорошего из тебя не выйдет!


По сообщению компании — производителя чистящего средства “Фэйри”, после застолья остается много жирных гостей!


Собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось выплыть!


Если дым стелется по земле — вернитесь и выключите утюг, если поднимается столбом -можете уже не возвращаться.


Если человек счастлив больше одного дня, значит от него что-то скрывают.


Лучше переспать, чем недоесть


Ставьте перед собой большие цели — по ним тяжелее промазать!


Самый длинный конец — у рабочего дня


Яйца от курицы недалеко падают


Хорошо ничего не делать, а потом еще и отдохнуть…


Здравствуйте, мужчины и женщины, а так же те, у кого ещё все впереди


Как оказалось — по чукотски “вегетерианец” означает “криворукий охотник”


Никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня и победит вас на своей территории.


Скажите, у Вас в роду беременные были


Видеть вас — одно удовольствие, а не видеть — другое


Сколько водки не бери, все равно два раза бегать


Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он дурак одну и принесет


Склероз вылечить нельзя, зато о нем можно забыть


Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.


Свято место с бюстом не бывает


По полу тапки грохотали


В жене — мудрость, в пиве — сила, в воде — микробы


Хорошо быть смелым, но страшно…


Жить надо так, чтобы завидовать самому себе.


Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.


Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!


Жизнь похожа на собачью упряжку: если не идешь впереди, то все время видишь одно и то же.


Каждый раз, выходя из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос — а зачем меня спрашивали, как я хочу постричься?


От несоблюдения ТБ люди не только умирают, но и рождаются.


Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко…


У одних главные полушария защищены черепом, у других -штанами.

Источник: statusas.ru

самые лучшие статусы, статусы вконтакте на стену
Смешные статусы и цитаты. Просмотрела свою стену вконтакте, и нашла очень много смешных статусов. Статусы про любовь, статусы о жизни.
Читать обязательно, отличное настроение обеспечено!

Я — девушка сильная …И мусор вынесу, и мозг,если надо.

Кофе на работе — это напиток, который пьют, когда хотят есть.

Прочти слово ХАНА наоборот, и у тебя появляется причина успокоиться и забить на все!

Мысль — это оргазм мозга, те, кто могут его испытывать, получают удовольствие. Те, кто не могут… вынуждены имитировать. к сожалению многие имитируют

Никогда не жалейте о том, что сделали, если в этот момент вы были счастливы.

Многие видят, кем я кажусь, но не каждый чувствует, кто я на самом деле..

Положительные эмоции возникают, только если на все положить)

Как меня бесит вопрос "чего нового?" от людей, которые не особо в курсе чего у меня было старого

— Вы не возражаете, если я закурю?
— Знаете, мне безразлично, даже если вы застрелитесь.

Тот, кто по-прежнему считает женщин слабым полом, пусть посмотрит, как они закрывают дверь в маршрутке.

Самое страшное оружие — телефон в руках пьяной женщины

Вчера в автобусе какой-то козёл в сумку залез, я сначала не заметила, вечером сумку открываю — сидит

Человек сам кузнец своего счастья! иди накуй!

Навикипеденный человек эрудированнее нагугленного!

В пункт приема стеклотары заходит БОМЖ:
— Вы принимаете бутылки из-под шотландского виски?
Пауза:
— Нет, сэр!

-Дочери мои, уезжаю я в далекие страны.Что вам привезти?
-Пап, а можно как-то менее пафосно за хлебом сходить?…

Слова "Не надо нервничать!" хорошо помогают привести человека в нормальное состояние бешенства.

Иногда смотришь на мужчин, к которым раньше испытывала симпатию, и невольно начинаешь сомневаться в своей адекватности.

Никакая земная музыка не может сравниться по сладости своей с биением любящего сердца…

Говорят, что нормальная женская грудь должна помещаться в ладони у парня. Поотращивают лапище, а ты ходи потом, комплексуй

Если счастье долго не приходит, значит, оно большое и идет маленькими шажками

Заблудился мужик в лесу. Идет по лесу и орет во все горло: Ауууууу!
Выходит на встречу медведь и спрашивает: Чего орешь?
-Да вот заблудился, думаю может кто услышит.
— Ну я услышал, легче стало?

Жизнь — как спорт. Для одного — тяжёлая атлетика, для другого — фигурное катание. Невезучим приходится поднимать штангу, стоя на коньках

Счастливыми нас могут сделать такие глобальные вещи, как взаимная любовь, здоровье, мир во всем мире, самореализация, успехи в карьере, свой дом…Однако воздушный шарик и блеск для губ с малиновым запахом тоже важны

У вас на самом деле есть мечта? А что вы сегодня сделали для того, чтобы она осуществилась?!

Смотри. Не видишь — слушай. Не слышишь — догадайся. Не догадался — забудь.

Всё бывает. Абсолютно всё. Просто кое-что — редко и не со всеми. Но это не значит — ни с кем и никогда.

— Ты совсем не обращаешь на меня внимания!
— Обращаю, не гони!
— Ну конечно, вот сегодня ты заметил, что я покрасилась?
— Заметил!
— А я не покрасилась!!!

Я водку не пью — я ею душу дезинфицирую.

Забей на жизнь и она наладится…

А вы хотите в детство? … На улице снег, метель, а вас закутают в куртку и везут на саночках =))… с полными пакетами мандаринок и конфет на коленях…

— Мама, улыбайся! Сейчас отсюда вылетит птичка!
— Сынок! Пришло время сказать тебе всю правду. Птички в
фотоаппарате нет. Бабы Яги тоже нет. Бабайки не существует. Дедом
Морозом каждый год одевался твой дядя. Твой папа не в
экспедиции, а в тюрьме. Волчок никогда не укусит тебя за бочок, а в
холодильнике не живут гномики. Аист не приносит детей, в магазине
их тоже не продают, а в капусте можно найти только гусениц. Группа
"Шпильки" поет под фонограмму, твой дедушка — гей, с соседом мы не
боролись, а занимались сексом! Теперь, сынок, ты всё знаешь…
— За….сь тридцатилетие отпраздновал…

Никто не любит женщину за юность или зрелость, за красоту или
уродство, за глупость или ум; любят ее не за что-нибудь, а просто
потому, что любят.

— Я пользуюсь щеткой Рич, она чистит зубы даже в труднодоступных местах, а ты?
— А у меня нет зубов в труднодоступных местах.

Обжигаешься об одного человека,а не веришь потом целому миру.

Вот злишься на него и думаешь "я ему сейчас всеее выскажу", а потом понимаешь, что кроме "я тебя люблю" и сказать- то нечего

Если вас демонстративно не зачечают, значит вами всерьез интересуются

Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!

В жизни каждого из нас есть только два пути: смириться с тем, что мы имеем сегодня, либо взять на себя ответственность за изменение своей жизни к лучшему.

Самое жестокое одиночество — это одиночество сердца

Любить — это как стоять на свежем цементе. Чем дольше стоишь — тем труднее оторваться… И никогда нельзя уйти, не оставив следов…

Я тут открыла шкаф и у меня появилось ощущение, что две трети одежды я держу на случай, если сойду с ума.

Надпись на двери кабинета психиатра: "Пожалуйста, соблюдайте тишину. Помните: вы не одни. Они слышат вас… Они везде!.."

Я не обижаюсь на людей, я просто меняю своё мнение о них.

Не надо строить себе идеальное счастье. Расслабься, оно само к тебе придет.

цените тех людей, которые забили на свою гордость ради вас

Если твоя жизнь потеряла цвет, раскрась ее сам. Она того стоит.

"Я тебя простила", — написала девушка гвоздём на капоте его машины

любовь зла, а к некоторым просто беспощадна

Никакой мужчина не сделает тебя счастливой, если ты несчастлива. Твое счастье — это твоя забота.

"Человек родился для счастья, как птица для полета!" — любят позлорадствовать пингвины и страусы.

Гораздо лучше совершать великие поступки, праздновать великие победы, даже если по пути случаются ошибки, чем вставать в ряды обычных людей, не знающих ни большой радости, ни большой беды, живущих серой жизнью, где нет ни побед, ни поражений.

Хочешь есть? Съешь яблоко. Не хочешь яблоко? Значит, не голодна!

Что-то мне подсказывает, что я охренела…Кажется, это совесть…..

Понедельник. Нью-йорк. Секс. Вторник. Лондон. Секс. Среда. Париж. Секс. Укладки уже нет, но так клево, так клево.

В каждом человеке есть что-то, за что его можно любить, и в каждом есть что-то, за что его можно ненавидеть. Выбор всегда за нами.

Сидоров женился исключительно благодаря Интернету. Посудите сами, ведь разве попёрся бы Сидоров в театр, не сломайся у него модем?..

Бигуди.Если их много,то они-бигуди,а если одна!?! Бигудя, бигудина? Бигудь?

Присмотрись, эти буковки светятся счастьем!

Купите Раптор, и вы больше не увидите комаров! — Лучше купите нашей травы и вы увидите комаров в 3D-формате!

Когда мы просим прощения, мы признаёмся другому человеку в его значимости для себя.

Музыка в жизни меняется, но надо продолжать танцевать…

Одиночество начинается с кофе, сигарет, утренней красноты под глазами, которая становится нормой, забытого дома сотового, нуля непринятых вызовов вечером, небрежной причёски, забытых снов, стихов прозой, туфель без каблуков, исчерканных бумажек, надписей на окнах.

Сидят в купе грузин и девушка. Грузин пытается наладить беседу:
— Пачему такая красивая дэвушка все время молчит?
— Хочу и молчу.
— Вах! Хочет и молчит!

Любовь-это модель вселенной с бесконечным множеством открытий. Это энергетический обмен двух людей на ментальном уровне, духовное единение, родство мыслей и эмоций, способное разорвать наше экзистенциальное одиночество. Алла Сницар.

…А у тебя есть в жизни цель? Хоть какая-то?…
— Знаешь, я хотел бы
приходить домой и не доставать из кармана ключи…Мне хочется просто
позвонить в свою дверь.. и чтобы ее открыли…

Верните меня в прошлое, там было такое прекрасное будущее…

Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь. Фридрих Ницше.

Я живу в 50 метрах от аэропорта рядом с железной дорогой.Зачем мне бесшумная стиральная машина?

Три дня! Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Хроническая офисная болезнь: до обеда всегда хочется есть, после обеда спать, и такое чувство, что мало платят!

Женская логика — это полный пипец мужской психике

У меня в сумке живёт Бабайка! Он рассыпает жвачку,открывает пудру, путает наушники, прячет мобильник, когда он звонит..мнёт и рвёт разные, нужные мне бумажки…

Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью.

В троллейбусе. Мужчина: извините, я доеду до центрального рынка?
Бабушка: нет. Мужик с разочарованным видом выходит из троллейбуса. Двери закрываются, троллейбус трогается. Бабушка добавляет:"А вот я доеду"!

Женщинам нравиться, когда к ним прислушиваются, но это не значит, что они хотят принимать решения.

Если Женщину одновременно не устраивают погода, состояние экономики и Его галстук, Ему нужно как минимум Ее обнять

Две проблемы девушки:"Что ты пялишься?" и "Почему на меня никто не смотрит?"

Женщины ссорятся только с теми, с кем потом хотят помириться. Остальных они посылают..

Я счастлива по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки

В магазин "видео и музыка" заходит парень и с интересом изучает полки.
Продавец-консультант: — Здравствуйте! Я могу вам чем-нибудь помочь? —
Нет, спасибо! Я просто смотрю, что бы ещё такое с торрента скачать.

Друзья, сохраняйте свои статусы. они помогут Вашему психиатру с диагнозом!)))

Надо уметь сделать выбор в этой жизни.. кого-то ВЫЧЕРКНУТЬ, а кого-то ПОДЧЕРКНУТЬ…

Я буду улыбаться, мечтать, придумывать — и обязательно стану для кого — то Самой Большой Радостью на свете…

у тебя есть всё, чтобы быть со мной, кроме желания

…Мдааа… Блиииин…
И как теперь сказать, что ему звонила не Я …
А 7 бокалов мартини???.

Три стадии опьянения женщины: 1. Ой, какая я пьяная… 2. Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос таксиста: "Куда едем?" — треснусть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина" хи-хи….))))

В женщине всегда бoрятся две сущности:кошки, которая хочет гулять сама по себе, и собаки, которой нужен хозяин…

чем дольше девушка без парня, тем откровенней аватар

Не бойся своих желаний! Бойся моих

Никогда не говори: "Я ошибся", лучше скажи: "Надо же, как интересно получилось…"

Каждое утро я говорю себе: «Подъем, красотка, нас ждут великие дела!», но внутренний голос шепчет, что если ждут, значит, любят, а если любят, то подождут…

мир создан, чтоб я в нем мурлыкала)))

-Я запуталась. -Как? -Как наушники от плеера…

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести всё это в
постель, завернуться в одеяло и забыть пульт от телевизора…

Кофе на ночь – продлевает ваш online в контакте =)

Иногда мучительно хочется поставить в вконтакте матерный статус, но ты помнишь, что у тебя в контакте есть сцуко приличные люди… и что самое отвратительное, они тоже считают тебя сцуко приличным человеком.

В России есть три экзотических вида животных: Ёшкин-кот, Бляха-муха и Ядрёна-вошь. Да, кстати, есть ещё йокарный бабай, но это уже не животное…

аттракцион «те же грабли»- любимая женская забава…

Интернет – страна чудес:туда попал и там исчез)

я не зайду в интернет… я не зайду в интернет.. я не зайду в интернет… я не в интернете … я не в интернете

Видимо, чудеса ещё не в курсе, что должны случаться и со мной

Старые мосты могут еще пригодиться. Лучше сжечь старые грабли…

я знаю, что такое одиночество: надкусанный кусочек шоколада, музыка, от которой уже болят уши, вечно включённый компьютер, невыносимая пустота в глубине души и до боли зажмуренные глаза.

Депрессия – это когда входишь в интернет и не знаешь куда пойти.

Чашечка кофе – поднять настроение. Полшоколадки – заесть невезение. Этот проверенный вкус горько-сладкий словно мне шепчет: «Все будет впорядке»

Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся.

Она всё так же говорит статусами, думает заметками, слышит музыкой, и живёт фотографиями…

Мы привыкаем улыбаться тем, кому не хочется улыбаться, и выглядеть великолепно в тот момент, когда хочется кричать от боли.

Больше всего люди любят, когда их любят.

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Толстой

Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений; способы у всех разные, но цель одна… Счастье — побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Блез Паскаль

Когда мы счастливы, мы всегда добры, но когда мы добры, мы не всегда счастливы. Оскар Уайльд

Что бы ты ни сделал в жизни — это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал.Ганди

Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Блез Паскаль

У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее, — и то не день, а мгновение. Иван Тургенев

Единственный способ быть счастливым – это любить страдания. Вуди Аллен

Бывают разные состояния. То стремишься вперед, весь наполнен солнечным, энергичным, свободным настоящим, радуешься, и для тебя не существует ничего, кроме этого. А бывает вдруг защемит о чем-то потерянном, и загрустишь о серебристом, дождливом, нежном прошлом. И то и другое – здорово переживать. И то и другое – богатство. Евгений Гришковец

Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются.Дени Дидро

Думай, что жизнь – это коробка с печеньем. В коробке с печеньем есть печенюшки любимые, и не очень. Съешь первым делом самые вкусные – останутся лишь те, что особо не любишь. Когда мне горько, я всегда думаю об этой коробке. Потерпишь сейчас – проще будет потом. Вот и выходит, что жизнь – коробка с печеньем. Харуки Мураками

Жизнь любит нагнетать мрак для того, чтобы потом ярче блеснуть своей светлой стороной. Пауло Коэльо

Плохо в прошлом — радуйся, что не сейчас. Плохо сейчас — радуйся, что не в прошлом и не в будущем. Плохо в будущем-радуйся, что не в прошлом и не сейчас. Плохо во всех временах-радуйся, что только с тобой. Плохо у всех-радуйся,что не у тебя одного. Всегда радуйся, легче жить,
меньше страдать. Вадим Мозговой

Надо научится радоваться тому, что есть. Но высший пилотаж — это радоваться тому, чего нет.

Две рыбки плещутся в воде. Маленькая спрашивает большую: Мама, говорят, некоторые рыбы вылезли на сушу и теперь ходят по земле. Кто они? — О, большей частью те, кто всем недоволен. Бернард Вербер

Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви. Франсуа де Ларошфуко

У одной девушки спросили, какой самый главный человек, какое самое главное время и какое самое нужное дело? И она ответила, подумав, что самый главный человек тот, с которым ты в данную минуту общаешься, самое главное время то, в котором ты сейчас живешь, и самое нужное дело сделать добро тому человеку, с которым в каждую данную минуту имеешь дело. Лев Толстой.

У тех, кто по-настоящему любит, не может быть депрессии. Депрессия возникает только у тех, кто зациклен на себе. А любящий думает о другом человеке, о том, кого он любит.

Когда вы радуетесь, вглядитесь в глубину своего сердца, и вы увидите, что ныне вы радуетесь именно тому, что прежде печалило вас. Когда вы печалитесь, снова вглядитесь в свое сердце, и вы увидите, что воистину вы плачете о том, что было вашей отрадой

Вселенная обретает смысл лишь в том случае, когда нам есть с кем поделится своими чувствами. (Пауло Коэльо)

Я знаю, что такое влюбленность: это сон без кошмаров, нежные поцелуи,круглые сутки волшебного настроения, заброшенная работа, позабытыедела, свет впереди тоннеля и зарядка по утрам… Я знаю, что такоелюбовь: это эго, полностью растворившееся в чем-то еще малознакомом,сладкая дрожь по всему телу от простого прикосновения, беспрерывныетелефонные звонки и смски, состояние уверенности в себе, растрепанныеволосы по утрам, голос, от которого по всему телу мурашки… Язнаю, что такое разлука: это боль, которая постепенно начинаетзатмевать смысл жизни, кофе вперемешку с коньяком и снотворным, слезы вподушку, вечно опухшие глаза, это желание поселиться на необитаемомострове. Презрение к себе и ненависть к воспоминаниям… Я знаю,что такое одиночество: это разбросанные в беспорядке вещи, безумно -философские записи в дневнике, свеча с полуистлевшим фитилем,надкусанный кусочек шоколада, без перерыва работающий телевизор ичувство холода внутри… Я знаю, что такое ненависть: этоневероятная работоспособность, какие-то слишком умные книжки,аккуратный маникюр и новая прическа, бесконечные поездки на траснопрте по десятому кругу и разговоры с самой собой на сугубо отвлеченные темы и желаниеотомстить… Я знаю, что такое безразличие: это заброшенные вдальний угол фотографии, стертый номер телефона, теперь уже всегдаимеющееся при себе таблетки валерьянки, легкая раздражительность,циничная улыбка при встрече и никому не нужный вопрос: «Как дела?»…

Где-то далеко живет маленький тихий человек, который собирает все печальные слезы, и делает из них звезды, и вешает на небо. И когда исчезает причина печали, звезда падает, чтобы кто-то там, на земле, мог загадать счастливое желание…

Случается так..что твое сердце ранено..и тебе очень больно..и ты хочешь послать все к черту..но..есть какое-то маленькое "но",которое еле слышно шепчет о надежде…

Источник: anchiktigra.livejournal.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.