Кыргызча статустар


Азирети улукмандын уулуна айткан жүз насааты:

1-Уулум, Аллах Тааланы тааны. 
2-Кандай акыл-насаат айтылса,
биринчилерден болуп карма. Expand text…
3. Өз деңгээлиңе жараша сүйлө. 
4-Калкыңдын кадырын бил. 
5-Ар бир кишинин укугун корго. 
6-Сырыңды сактай бил. 
7-Жоро-жолдошторуңду пайда,
зыян тартканда сына. 
8-Досту кыйын күндө сына. 
9-Наадан, акмактан алыс кач. 
10-Акыл, эстүү даана адам менен достош. 

11-Кайырдуу ишке кайраттуу бол. 
12-Жаман аялга ишенбе. 
13-Кеңешти түз жана илимдүү кишилерден сура. 
14-Сөзүңдү далилдүү айт. 
15-Жаштыгыңдын баркын бил. 
16-Жаштыгыңда эки дүйнөнүн ишин бүтүр. 
17-Досторуңду кадырла. 
18-Доско да, каска да маңдайыңды ачык тут. 
19-Ата-энеңдин баркын бил. 
20-Устазыңды атаңдан артык сана. 

21-Чыгашың кирешеңе жараша болсун. 
22-Кандай иш болсо да орточо бол. 
23.Жоомарттыкты өзүңө өнөр кыл. 
24-Мейманга кызмат көрсөтүү милдетиң. 
25-Киши үйүнө киргенде көзүң менен тилиңди тый. 
26-Кийим менен денеңди таза тут. 
27-Жамаат менен бирге бол. 
28-Перзентиңе илим менен адеп үйрөт. 
29-Ыгы келсе ат чаап, ок атканды үйрөт.
30-Бут кийим кийсең, оңунан баштап кий,
чечсең солунан чеч. 


31-Ар кимге өзүнө жараша мамиле кыл. 
32-Түн ичинде сүйлөсөң акырын сүйлө,
күндүз жан жагыңа карап сүйлө. 
33-Аз жеп, аз уктап, аз сүйлөгөндү адат кыл. 
34-Өзүң жактырганды башкаларга да ыраа көр. 
35-Иш кылсаң кеңеш менен кыл. 
36-Үйрөнбөй туруп устаздык кылба. 
37-Аял менен балага сыр ачпагын. 
38-Бирөөгө түгөл ишене бербе. 
39-Жаман адамдан жакшылык күтпө. 
40-Ар ишти акылга сал. 

41-Бүтүрбөгөндү бүтүрдүм дебе. 
42-Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба. 
43-Улууларды шылдыңдаба. 
44-Улуу кишиге узун сүйлөбө. 
45-Билимсизге бийлик бербе. 
46-Сурап келсе кур кайтарба. 
47-Өткөн чатакты эске алба. 
48-Бирөөнүн жакшылыгын мен кылдым дебе. 
49-Байлыгыңды доско да, душманыңа да санатпа. 
50-Туугандан кол үзбө. 

51-Жакшы кишини ушактаба. 
52-Өзүңдүн ким экениңди бил. Өзүмчүл болбо. 
53-Эки тарап бир бүтүмгө келалбай жатышса, сен көпчүлүк жакта бол. 
54-Эч кимди сөөмөй менен көрсөтпө. 
55-Эл алдында тишиңди чукулаба. 
56-Эл көзүнчө какырынып, түкүрүнбө. 
57-Эстесең оозуңа алакан тут. 
58-Калайыкка какшыбай сүйлө. 
59-Эл алдында мурдуңду чукуба. 
60-Тамаша сөзгө көнүп калба. 


61-Кишини эл алдында жер каратпа. 
62-Кейпи жакпайт деп кишини айыптаба. 
63-Айтылган сөздү өзүңө алба. 
64-Шылдың сөздөн сактан. 
65-Өзүңдү, үй-бүлөңдү бирөөнүн алдында мактаба. 
66-Эр болсоң аялдардай сыланба. 
67-Баланын ойу менен боло бербе. 
68-Тилиңе сак бол. 
69-Колуңду силкпей сүйлө. 
70-Ар кимдин урматын тааны. 

71-Ооматы кайтканды колдобо. 
72-Көзү өткөндү жамандаба. 
73-Колуңдан келсе урушпа да, араздашпа. 
74-Күч сынашпа. 
75-Сынабаган кишиңди жакшы деп ойлобо. 
76-Өз наныңды башканын дасторконунан жебе. 
77-Иш жасасаң шашпа. 
78-Дүнүйө үчүн башыңды машакатка салба. 
79-Өзүң билгенди баркта. 
80-Ачууга алдырсаң сөздүн артын байкап сүйлө. 

81-Жең менен мурдуң сүртпө. 
82-Күн чыкканча уктаба. 
83-Каратып коюп тамак жебе. 
84-Жол жүргөндө улуудан озбо. 
85-Сүйлөшүп аткан сөзгө кыпчылба. 
86-Тизеңди жазданба. 
87-Ары-бери алаңдабай жер карап бас. 
88-Эгер колуңдан келсе төөнү жайдак минбе. 
89-Конок алдында бирөөгө ачууланба. 
90-Мейманга иш буйруба. 

91-Акылсыз менен маска сүйлөбө. 
92-Бекерпоз адепсиз менен жол боюнда отурба. 
93-Ар кайсы ишке аралашып абийриңди төкпө. 
94-Өзүңдү адамдардан артык санап бой көтөрбө. 
95-Бирөөнүн кусаматын мойнуңа алба. 
96-Уруш, жаңжал уюштурчу болбо. 
97-Бычаксыз, жүзүксүз, акчасыз жүрбө. 
98-Өзүн кордобогондордун баркына жет. 
99. Жөнөкөй бол, бой көтөрбө. 
100. Аллах Таалага ыраазылык менен, нап эрк менен,
улууларга урмат менен,
балдарга шапаат менен,
бакырларга жоомарттык менен,
дос-жаранга насаат менен,
душманга чыдам менен,
нааданга сүкүт менен,
аалымга таазим менен
тирилигиң кыл.
r />Бирөөнүн малына сук артпа.
Малым азайды деп чөкпө,
көбөйдү деп көппө.

Источник: vk.com

Источник: www.super.kg


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.